INFORMACJA Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23.08.2019 r.

INFORMACJA

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 23.08.2019 r.

 

o wyznaczeniu na obszarze Gminy Hajnówka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) oraz postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie:

 

  • urzędowych obwieszczeń wyborczych

 

-  tablice ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka

- tablice ogłoszeń 25 sołectw na terenie Gminy Hajnówka: Bielszczyzna, Borek, Borysówka, Chytra, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Dubiny, Kotówka, Lipiny, Łozice,  Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Nowosady, Orzeszkowo, Pasieczniki Duże, Postołowo, Puciska, Progale, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża, Wasilkowo, Wygoda, Topiło.

- siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Hajnówka

 

  • plakatów komitetów wyborczych

 

- tablice ogłoszeń 25 sołectw  na terenie Gminy Hajnówka: Bielszczyzna, Borek, Borysówka, Chytra, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Dubiny, Kotówka, Lipiny, Łozice,  Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Nowosady, Orzeszkowo, Pasieczniki Duże, Postołowo, Puciska, Progale, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża, Wasilkowo, Wygoda, Topiło.

 

Plakaty wyborcze i hasła należy umieszczać w sposób umożliwiający usunięcie ich bez powodowania szkód. Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

 

Informacja podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

                                                                                   Wójt Gminy 

 

                                                                          Lucyna Smoktunowicz  

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-09-03

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2019-09-03

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-09-03