2019-04-18 - INFORMACJA Wójta Gminy Hajnówka

INFORMACJA

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 18.04.2019 r.

 

o wyznaczeniu na obszarze Gminy Hajnówka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 oraz poz. 1349) oraz postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2019 r., poz. 365) wyznaczam na obszarze Gminy Hajnówka miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:

 

  • urzędowych obwieszczeń wyborczych

 

- tablice ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka

- tablice ogłoszeń - 25 sołectw na terenie Gminy Hajnówka

- siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Hajnówka

 

  • plakatów komitetów wyborczych

 

- tablice ogłoszeń - 25 sołectw na terenie Gminy Hajnówka

 

Plakaty wyborcze i hasła należy umieszczać w sposób umożliwiający usunięcie ich bez powodowania szkód. Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

 

Informacja podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Wójt Gminy 

Lucyna Smoktunowicz  

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-04-18

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2019-04-24

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-04-24