Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

za 2005 rok- I/05, II/05, III/05, IV/05

za 2006 rok- I/06, II/06, III/06, IV/06

za 2007 rok- I/07, II/07, III/07, IV/07

za 2008 rok- I/08, II/08, III/08, IV/08

za 2009 rok- I/09, II/09, III/09, IV/09

za 2010 rok- I/10, II/10, III/10, IV/10

za 2010 rok- I/10, II/10, III/10, IV/10

za 2011 rok- I/11, II/11, III/11, IV/11

za 2012 rok- I/12, II/12, III/12, IV/12

za 2013 rok- I/13, II/13, III/13, IV/13

za 2014 rok- I/14, II/14, III/14, IV/14

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2011 – 2018

Uchwała Nr VIII/30/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2011 – 2018

UCHWAŁA NR XIII/59/11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2011 – 2018

UCHWAŁA NR XIII/61/11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2012 – 2018

Uchwała Nr XVII/82/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2012-2021

Uchwała Nr XXI/104/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2012 - 2021

Uchwała Nr XXI/106/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2013 - 2023

UCHWAŁA NR XXII/119/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fonansowej na lata 2012-2023

UCHWAŁA NR XXIII/125/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2013-2023

UCHWAŁA NR XXIX/151/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoyz Finansowej Gminz Hajnwka na lata 2013 - 2023

UCHWAŁA NR XXX/157/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2014-2023

Uchwała Nr XXXVI/185/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2014 - 2023

UCHWAŁA NR III/8/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2015 - 2023

UCHWAŁA NR XII/38/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 Września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

UCHWAŁA NR XIV/44/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2015-2023

Uchwała nr XV/49/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2015-2023

Uchwała nr XVI/58/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2016- 2023

Uchwała Nr XVIII/67/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2016-2023

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-04-26

Data modyfikacji: 2016-03-21

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-04-26