KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DUBINACH

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia
i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DUBINACH

Numer wpisu do rejestru : 1/1992

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

19 czerwca 1992

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach ( GBP )

Udostępnianie książek, czasopism, upowszechnianie czytelnictwa

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach

Dubiny,

ul. Główna 116,

17-200 Hajnówka

Naczelnik Gminy

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej

--------------

REGON:

200002872

NIP:

6030025634

PKD : 9101A (działalność bibliotek publicznych)

---------------

Jerzy Sapieszko

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich uprawnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

19 czerwca 1992r.

Rejestr statutu GBP

Raisa Kot

--------------------

--------------------

----------------

Jerzy Sapieszko

2.

23 czerwca 2000r.

Uchwała Nr XVIII/93/2000 w sprawie zatwierdzenia statutu GBP w Dubinach

-------------------

--------------------

--------------------

----------------

Jerzy Sapieszko

3.

23 luty 2006r.

Uchwała nr XXXIII/194/06 zmieniająca uchwałę w spr. zatwierdzenia statutu GBP w Dubinach

--------------------

--------------------

--------------------

---------------

Jerzy Sapieszko

 

Dział III – Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

26 marzec 2007

Złożono sprawozdanie finansowe za 2006

-------------------------

---------------------------

Jerzy Sapieszko

2.

27 marzec 2008

Złożono sprawozdanie finansowe za 2007

-------------------------

--------------------------

Jerzy Sapieszko

3.

24 marzec 2009

Złożono sprawozdanie finansowe za 2008

-------------------------

--------------------------

Jerzy Sapieszko

4.

26 marzec 2010

Złożono sprawozdanie finansowe za 2009

-------------------------

--------------------------

Jerzy Sapieszko

5.

29 marzec 2011

Złożono sprawozdanie finansowe za 2010

-------------------------

--------------------------

Jerzy Sapieszko

6.

29 marzec 2012

Złożono sprawozdanie finansowe za 2011

-------------------------

--------------------------

Jerzy Sapieszko

7.

26 marzec 2013

Złożono sprawozdanie finansowe za 2012

-------------------------

--------------------------

Jerzy Sapieszko

8.

26 marzec 2014

Złożono sprawozdanie finansowe za 2013

-------------------------

--------------------------

Jerzy Sapieszko

9.

31 marzec 2015

Złożono sprawozdanie finansowe za 2014

-------------------------

--------------------------

Barbara Niewiadomska-Golonko

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

01.06.2015r.

Uchwała Nr IV/13/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie połączenia instytucji kultury i nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury

--------------------------

--------------------------

Barbara Niewiadomska-Golonko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Sapieszko

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-05-06

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2013-04-24

Data modyfikacji: 2019-06-26

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2013-04-24