Gminne Centrum Kultury w Dubinach

ADRES:

Gminne Centrum Kultury w Dubinach 
ul. Główna 116 
Dubiny
17-200 Hajnówka

 

DANE KONTAKTOWE:

tel. kontaktowy do GCK: 85 682 39 22

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dubinach:  Mariola German-Pietruczuk

e-mail:  m.german@gmina-hajnowka.pl

 

Główny księgowy: Joanna Iwaniuk 

e-mail: j.iwaniuk@gmina-hajnowka.pl

tel. kontaktowy do księgowości: 85 682 31 96

 

Referent (bibliotekarz): Iwona Kulik

Opiekun świetlicy: Liudmila Karpiuk

e-mail:   gck@gmina-hajnowka.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Klaudia Gzinka

e-mail: gzinka@togatus.pl

tel. kontaktowy: 533 327 053

GODZINY OTWARCIA:

WTOREK - PIĄTEK:   9:00 - 20:00

SOBOTA:   12:00 - 20:00

NIEDZIELA, PONIEDZIAŁEK: ZAMKNIĘTE

 

CHARAKTERYSTYKA:

Gminne Centrum Kultury w Dubinach jest samorządową instytucją kultury powołaną przez Radę Gminy Hajnówka z dniem 1 czerwca 2015 r., powstałą z połączenia samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Działa na podstawie Statutu, nadanego Uchwałą Nr IV/13/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 stycznia 2015 roku (do pobrania plik PDF) oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r.

 

ZADANIA:

Do podstawowych zadań Centrum należy organizowanie działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie gminy wiejskiej Hajnówka, zgodnie z zadaniami określonymi w Statucie, tj.

  • organizacja imprez kulturalnych
  • organizowanie warsztatów dla dzieci i dorosłych
  • opieka nad dziećmi uczęszczającymi do świetlic
  • wsparcie amatorskich zespołów artystycznych
  • gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych
  • współpraca z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i innymi instytucjami w zakresie upowszechniania kultury

 

ŚWIETLICE WIEJSKIE:

Gminne Centrum Kultury w Dubinach obejmuje 16 świetlic wiejskich, znajdujących się w następujących miejscowościach: Borek, Borysówka, Chytra, Czyżyki, Dubiny, Lipiny, Kotówka, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Nowosady, Orzeszkowo, Pasieczniki Duże, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża. Centrum zabezpiecza środki finansowe na ich ubezpieczenie, utrzymanie oraz sprawne funkcjonowanie, a w szczególności reguluje opłaty za: energię elektryczną, pobór wody, wywóz nieczystości, zakup opału, artykułów higienicznych, środków czystości, usługi internetowe i telekomunikacyjne, kontrole stanu technicznego budynków oraz przeglądy kominiarskie i sprzętu przeciwpożarowego, a także remonty i naprawy wynikające z całorocznego użytkowania ww. obiektów.  

 

Przy niektórych świetlicach funkcjonują siłownie zewnętrzne (Dubiny, Nowoberezowo, Stare Berezowo), place zabaw (Dubiny, Lipiny, Nowosady) oraz Miejsce Obsługi Rowerzystów w Mochantem wraz z placem zabaw i zewnętrzną siłownią rekreacyjną. Wymienione obiekty podlegają okresowym kontrolom, finansowanym z budżetu Gminnego Centrum Kultury w Dubinach.

 

Ponadto, w świetlicy w Dubinach działa Pracownia Orange, wyposażona w dwa stanowiska komputerowe, pozostające do nieodpłatnej dyspozycji osób odwiedzających.

 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA:

W Gminnym Centrum Kultury w Dubinach mieści się biblioteka. Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa. 

Na koniec I półrocza 2019 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach (GCK) liczył łącznie 9 175 woluminów, w tym dwa audiobooki z zakresu  literatury pięknej, popularnonaukowej, dziecięcej i młodzieżowej.

 

Klauzula informacyjna - Biblioteka

Klauzula informacyjna - Wizerunek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-04-04

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-01-16

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-04-04