Szkoła Podstawowa w Dubinach

DANE PODSTAWOWE

Szkoła:

Szkoła Podstawowa w Dubinach

Kod:

17-200

Adres:

Dubiny, ul. Główna 1b

Telefon:

Sekretariat

85 682 46 31

Dyrektor:

mgr Alina Ginszt

Sekretarz:

Anna Kojło

NIP:

603 007 48 68

Regon:

579690

Strona szkoły

www.zsdubiny.edupage.org

e-mail:

dubiny@wp.pl

 

Dnia 22 września 2017 r. została podpisana Uchwała Nr XXXV/155/17 Rady Gminy Hajnówka w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dubinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dubinach.

 

 

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Hajnówka.
Organem pełniącym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.
Obwód szkoły to miejscowości: Dubiny, Nowosady, Postołowo, Skryplewo, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie, Przechody, Smolany Sadek, Borysówka, Olchowa Kładka, Wasilkowo, Bielszczyzna, Sawiny Gród, Golakowa Szyja, Dubińska Ferma, Rzepiska,
Kol. Czyżyki, Kol. Nowokornino, Lipiny, Kotówka.

Szkoła Podstawowa w Dubinach od 2000 roku mieści się w nowoczesnym budynku, którego powierzchnia użytkowa wynosi 3131,44 m2. Oświetlenie dzienne wspomagane jest oknami dachowymi. Szkoła ma ogrzewanie podłogowe gazowe. Budynek jest funkcjonalny, energooszczędny. Szkoła posiada dużą aulę, patio, estetycznie urządzone łazienki, doskonale wyposażoną kuchnię, gabinet pielęgniarski i stomatologiczny, salę komputerową.

Budynek szkoły - szkoła mieści się w nowoczesnym budynku oddanym do użytku 01.09.2000r. Szkoła posiada 6 klaso-pracowni, pracownię komputerową, bibliotekę, gabinet lekarski i stomatologiczny oraz stołówkę i zaplecze kuchenne.

 

 

Statut Szkoły Podstawowej w Dubinach

UCHWAŁA nr 5/2022/2023 RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DUBINACH z dnia 19 września 2022 roku w przedmiocie zmian w statucie szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Dubinach rok szk. 2019/2020

Regulamin wycieczek - Szkoła Podstawowa w Dubinach

 

Obsługę finansową szkoły prowadzi Urząd Gminy Hajnówka.

Informacja dotycząca działalności Szkoły Podstawowej w Dubinach wielkości majątku szkoły pochodzącego z zadysponowania majątkiem gminy oraz pożytków z tego majątku i jego obciążeń .

Szkoła Podstawowa w Dubinach użytkuje następujące mienie komunalne :

 1. Nieruchomość o powierzchni 29000 m2 o wartości 87000 zł
 2. Budynek szkolny z zapleczem kuchennym o powierzchni użytkowej 2504,49 m2 i wartości 4 669 660,44 zł ,
 3. Osłona śmietnika o wartości   11 602,44 zł ,
 4. Ogrodzenie szkoły o wartości   69 199,73 zł
 5. Obejście przy szkole ( kostka POLBRUK-1375,4 m2 i nawierzchnia asfaltowa-2065 m2) o wartości 237 032,63 m2 ,
 6. Oczyszczalnia ścieków o wartości 243 207,29 zł .
 7. Wyposażenie szkoły: sprzęt kuchenny, meble, sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne oznaczone jako środki trwałe lub „pozostałe środki trwałe w użytkowaniu” o łącznej wartości 233027,31zł .

 

Powyższe mienie jest przeznaczone na działalność statutową szkoły.

Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza szkoły jest organizowana zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkoły.

 

Ponadto szkoła :

 • organizuje zajęcia pozalekcyjne,
 • organizuje uczniom pomoc materialną i pedagogiczną prowadząc zajęcia wyrównawcze i terapię,
 • realizuje program profilaktyczny (warsztaty dla uczniów, apele, pogadanki, konkursy, wystawy prac, inscenizacje) ,
 • prowadzi pedagogizację rodziców,
 • uczestniczy w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym,
 • aktywnie bierze udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych osiągając sukcesy,
 • prowadzi współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę : Filharmonią Białostocką, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Hajnówce, Nadleśnictwem Hajnówka i Browsk, Białowieskim Parkiem Narodowym, Mleczarnią w Hajnówce, Strażą Pożarną, Policją,
 • współpracuję ze szkołą na Białorusi,
 • prowadzi współpracę ze środowiskiem organizując festyny,
 • organizuje wycieczki po okolicy, wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • organizuje wyjazdy na basen, na lodowisko, do teatru, do kina,
 • uczestniczy w projektach z EFS.                  

 

Informacje dodatkowe o szkole :

 • Corocznie szkoła organizuje imprezy integracyjne :

  styczeń - Spotkanie choinkowe.

  czerwiec - Piknik Rodzinny.

 • W szkole działają: Koła Szachowe, SKS, Koło języka angielskiego

 

Majątek szkoły nie jest obciążony.

 

Dane za 2022 rok:

 

Dane za 2021 rok:

Dane za 2020 rok:

 

Dane za 2019 rok:

 

Dane za 2018 rok:

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-04-04

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data wprowadzenia: 2012-07-24

Data modyfikacji: 2023-04-14

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2012-07-24