Kontrole - 2005 rok:

  1. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie prawidłowości klasyfikacji podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych w Programie SAPARD

  2. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie problematyki wpływu działalności gospodarczej w gminie Hajnówka na stan środowiska Puszczy Białowieskiej w latach 2003-2004.

  3. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na świadczenia w ramach realizacji zadań zleconych i własnych gminy.

  4. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w zakresie kontroli Archiwum zakładowego Urzędu Gminy Hajnówka z dnia 23 sierpnia 2005r.

  5. Protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Hajnówka przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.

  6. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie prawidłowości wykorzystania w 2003r. środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  7. Protokół z kontroli przeprowdzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w zakresie realizacji zadań wynikających z realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych

  8. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Białymstoku w temacie kontroli archiwum zakładowego Urzędu Gminy Hajnówka w dniu 26 maja 2004r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-08-03

Modyfikujący: Barbara Ostapczuk

Data modyfikacji: 2006-08-03

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-08-03