2020-06-22 Lista kandydatow spełniajacych wymagania formalne

Hajnówka, dnia 22.06.2020r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

Referent  ds. płac oraz obsługi księgowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Hajnówka

nazwa stanowiska pracy

 

 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

Lp.  Imię i nazwisko   Miejsce zamieszkania
1. Paulina Bartoszuk Lipiny

                                                                                     

Wójt

 mgr Lucyna Smoktunowicz


 

PROTOKÓŁ

sporządzony dnia 22 czerwca 2020r.

 

             Na podstawie § 6 Zarządzenia Nr 106/09 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04 lutego 2009r.  w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Hajnówka, komisja rekrutacyjna w składzie:

 

  1. Aleksander Kulik – przewodniczący
  2. Iwona Szwarc – członek
  3. Alina Nowicka – członek

 

dokonała analizy dokumentów aplikacyjnych.

           

Do dnia 22 czerwca 2020r.  do godz. 12.00 wpłynęła jedna oferta aplikacyjna, którą poddano analizie polegającej na zapoznaniu się z danymi zawartymi w ofercie.

Następnie porównano dane zawarte w aplikacji z wymogami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu z dnia 10 czerwca 2020r. o naborze.

W wyniku dokonanej analizy Komisja stwierdza, że oferta spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze.

 

W związku z powyższym Komisja stwierdza , że do następnego etapu naboru tj. do rozmowy kwalifikacyjnej kwalifikuje się:

  1. Pani Paulina Bartoszuk zam. Lipiny 13

 

 

Podpisy komisji:

1.

2.

3.

                                 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-06-22

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-06-24

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-06-24