Informacja o zatrudnieniu

- osoba, której małżonek, (wstępny, zstępny lub rodzeństwo) w okresie pełnienia funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni na terenie danej gminy w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęli świadczyć pracę lub wykonywać czynności zarobkowe na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, jest obowiązana do pisemnego poinformowania o tym fakcie osobę, której składa oświadczenie majątkowe. Obowiązek złożenia informacji dotyczy również przypadku zmiany stanowiska przez małżonka, (wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo) zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w zdaniu pierwszym.

1. Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych:
     - Aleksiejuk Joanna Barbara,
     - Bereźniak Grażyna Zofia,
     - Borowik Tamara,
     - Krajnik Tamara,
     - Szymaniuk Halina,
     - Wołkowycka Nina,
     - Kot Raisa - p.o. kierownika

 

2. Pracownicy wydający decyzje w imieniu Wójta:
     - Bagrowska Helena,
     - Szwed Anna,
     - Jerzyk Irena,
     - Kondraciuk Mikołaj,
     - Michaluk Halina,
     - Nowik Luba,
     - Nowik Raisa,
     - Siemieniuk Marzena,
     

Załączniki do treści

 • Aleksiejuk-str1.jpg (JPG, 153,52 KB)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowokorninie-str.1

 • Aleksiejuk-str2.jpg (JPG, 155,38 KB)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowokorninie-str.2

 • Bagrowska.jpg (JPG, 118,7 KB)

  Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta

 • Bereźniak-str1.jpg (JPG, 140,33 KB)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie- str.1

 • Bereźniak-str2.jpg (JPG, 160,12 KB)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie - str.2

 • Borowik-str.1.jpg (JPG, 148,56 KB)

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce - str.1

 • Borowik-str.2.jpg (JPG, 151,03 KB)

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce - str.2

 • Chodakowska (JPG, 101,65 KB)
 • Jerzyk-str.1.jpg (JPG, 176,99 KB)

  Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta - str.1

 • Jerzyk-str.2.jpg (JPG, 175,75 KB)

  Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta - str.2

 • Kondraciuk-str1.jpg (JPG, 139,9 KB)

  Sekretarz Gminy - Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta - str.1

 • Kondraciuk-str2.jpg (JPG, 136,66 KB)

  Sekretarz Gminy - Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta - str.2

 • Kot-str1.jpg (JPG, 118,43 KB)

  p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach - str.1

 • Kot-str2.jpg (JPG, 118,64 KB)

  p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach - str.2

 • Krajnik-str1.jpg (JPG, 151,72 KB)

  Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dubinach- str.1

 • Krajnik-str2.jpg (JPG, 158,76 KB)

  Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dubinach- str.2

 • Michaluk-str1.jpg (JPG, 149,57 KB)

  Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta - str.1

 • Michaluk-str2.jpg (JPG, 145,01 KB)

  Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta - str.2

 • Nowik-str1.jpg (JPG, 161,69 KB)

  Skarbnik Gminy - Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta - str.1

 • Nowik-str2.jpg (JPG, 183,28 KB)

  Skarbnik Gminy - Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta - str.2

 • Nowikra-str1.jpg (JPG, 130,6 KB)

  Starszy pracownik socjalny - str.1

 • Nowikra-str2.jpg (JPG, 127,77 KB)

  Starszy pracownik socjalny - str.2

 • Siemieniuk-str1.jpg (JPG, 138,42 KB)

  Pracownik socjalny - str.1

 • Siemieniuk-str2.jpg (JPG, 141,32 KB)

  Pracownik socjalny - str.2

 • Szwed (JPG, 546,67 KB)
 • Szymaniuk-str1.jpg (JPG, 161,37 KB)

  Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka - str.1

 • Szymaniuk-str2.jpg (JPG, 151,22 KB)

  Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka - str.2

 • Wołkowycka-str1.jpg (JPG, 173,98 KB)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach - str.1

 • Wołkowycka-str2.jpg (JPG, 187,11 KB)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach - str.2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2005-02-25

Data modyfikacji: 2008-05-09

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2005-02-25