Oświadczenia majątkowe

Zgodnie z  ustawą o samorządzie gminnym ( Dz.U. 01.142.1591 z późn.zm.):
Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

- wzór oświadczenia majątkowego określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

Do złożenia oświadczenia zobligowani są:

1. Wójt Gminy

2. Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych

3. Pracownicy wydający decyzje w imieniu Wójta

4. Radni

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-02-25

Data modyfikacji: 2011-02-14

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-02-25