Oświadczenia o działalności gospodarczej

prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona oraz oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków, (wstępnych, zstępnych i rodzeństwo) jeżeli umowy te zawarte zostały z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.

1. Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych:
     - Aleksiejuk Joanna Barbara,
     - Bereźniak Grażyna Zofia,
     - Borowik Tamara,
     - Krajnik Tamara,
     - Szymaniuk Halina,
     - Wołkowycka Nina,
     - Kot Raisa - p.o. kierownika,

      - Chodakowska Helena - p.o. Dyrektora

2. Pracownicy wydający decyzje w imieniu Wójta:
     - Bagrowska Helena,
     - Szwed Anna,
     - Jerzyk Irena,
     - Kondraciuk Mikołaj,
     - Michaluk Halina,
     - Nowik Luba,
     - Nowik Raisa,
     - Siemieniuk Marzena,

Załączniki do treści

 • Aleksiejuk-str1.jpg (JPG, 156,9 KB)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowokorninie-str.1

 • Aleksiejuk-str2.jpg (JPG, 181,52 KB)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowokorninie-str.2

 • Bagrowska.jpg (JPG, 118,7 KB)

  Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta

 • Bereźniak-str1.jpg (JPG, 160,27 KB)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie- str.1

 • Bereźniak-str2.jpg (JPG, 166,77 KB)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie - str.2

 • Borowik-str.1.jpg (JPG, 159,1 KB)

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce - str.1

 • Borowik-str.2.jpg (JPG, 194,66 KB)

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce - str.2

 • Chodakowska (JPG, 103,6 KB)
 • Jerzyk-str.1.jpg (JPG, 180,04 KB)

  Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta - str.1

 • Jerzyk-str.2.jpg (JPG, 194,16 KB)

  Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta - str.2

 • Kondraciuk-str1.jpg (JPG, 151,88 KB)

  Sekretarz Gminy - Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta - str.1

 • Kondraciuk-str2.jpg (JPG, 185,09 KB)

  Sekretarz Gminy - Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta - str.2

 • Kot-str1.jpg (JPG, 120,88 KB)

  p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach - str.1

 • Kot-str2.jpg (JPG, 133,51 KB)

  p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach - str.2

 • Krajnik-str1.jpg (JPG, 192,01 KB)

  Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dubinach- str.1

 • Krajnik-str2.jpg (JPG, 212,75 KB)

  Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dubinach- str.2

 • Michaluk-str1.jpg (JPG, 146,73 KB)

  Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta - str.1

 • Michaluk-str2.jpg (JPG, 168,18 KB)

  Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta - str.2

 • Nowik-str1.jpg (JPG, 171,64 KB)

  Skarbnik Gminy - Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta - str.1

 • Nowik-str2.jpg (JPG, 185,99 KB)

  Skarbnik Gminy - Pracownik wydający decyzje w imieniu Wójta - str.2

 • Nowikra-str1.jpg (JPG, 129,3 KB)

  Starszy pracownik socjalny - str.1

 • Nowikra-str2.jpg (JPG, 149,35 KB)

  Starszy pracownik socjalny - str.2

 • Siemieniuk-str1.jpg (JPG, 136,4 KB)

  Pracownik socjalny - str.1

 • Siemieniuk-str2.jpg (JPG, 178,75 KB)

  Pracownik socjalny - str.2

 • Szwed (JPG, 92,06 KB)
 • Szymaniuk-str.1.jpg (JPG, 163,8 KB)

  Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka - str.1

 • Szymaniuk-str.2.jpg (JPG, 189,32 KB)

  Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka - str.2

 • Wołkowycka-str1.jpg (JPG, 180,62 KB)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach - str.1

 • Wołkowycka-str2.jpg (JPG, 191,05 KB)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach - str.2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2005-02-25

Data modyfikacji: 2008-05-09

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2005-02-25