- Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Obowiązani są oni również do złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.

 1. Jan Grygoruk - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Walentyna Sajewicz - Wiceprzewodnicząca
 3. Maria Chrościelewska - Wiceprzewodnicząca
 4. Bazyli Ginszt
 5. Wiesław Józef Komarewski
 6. Anatol Skiepko
 7. Wiktor Baran
 8. Anatol Siniakowicz
 9. Leszek Szarejko
 10. Włodzimierz Osipiuk
 11. Aleksander Ostapczuk
 12. Jan Ławrynowicz
 13. Aleksy Gierasimiuk
 14. Włodzimierz Golonko
 15. Mikołaj Żmieńko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-08-07

Data modyfikacji: 2006-08-07

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-08-07