Podstawowa kwota dotacji na 2021 rok

Podstawowa kwota dotacji na 2021 rok

 

udzielana dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny oraz stanowiąca podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczające dzieci nie będącymi mieszkańcami gminy do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Hajnówka.

 

Szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny

  1. Podstawowa kwota dotacji na 2021 rok na jednego ucznia wychowania przedszkolnego dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny – 1 233,16
  2. Statystyczna liczba uczniów w oddziale przedszkolnym na dzień 30.09.2020r. - 66

 

Szkoła podstawowa

  1. Dane dotyczące algorytmu subwencji oświatowej

Kategoria ucznia

Kwota subwencji na 1 ucznia na  miesiąc

Dotacja na ucznia stat. szkoły publ/niepubl. młodzież

551,12 zł

Dotacja na ucznia szkoły podst. wieś/miasto do 5 tys. mieszkańców

220,45 zł

Dotacja na uczniów małych szkół podst.- „małe szkoły”

110,22 zł

Dotacja na ucznia niepełnosprawnego

1 598,24 zł

Dotacja na uczniów mniejszości narodowych

716,45 zł

Dotacja na ucznia klasy I, II, III szkoły podstawowej

35,82 zł

Dotacja na uczniów szkoły podstawowej

13,78 zł

Dotacja na zadania pozaszkolne gminne

0,55 zł

 

  1. Statystyczna liczba uczniów w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny – 141.

 

 

 

Hajnówka, 04.01.2021 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Stanowisko ds. oświaty

Data wytworzenia: 2021-01-04

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2021-01-21

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2021-01-21