Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok – po drugiej aktualizacji

Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok – po drugiej aktualizacji

udzielana dla niepublicznej szkoła podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny oraz stanowiąca podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczające dzieci nie będącymi mieszkańcami gminy do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Hajnówka.

Szkoła podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny

  1. Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok na jednego ucznia wychowania przedszkolnego dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny -1 625,66 zł.

  2. Statystyczna liczba uczniów w oddziale przedszkolnym na dzień 30.09.2017 r. - 8

Punkt przedszkolny

  1. Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok na jednego ucznia wychowania przedszkolnego dla punktu przedszkolnego – 896,33zł.

  2. Statystyczna liczba uczniów w punkcie przedszkolnym na dzień 30.09.2017 r. -57

Szkoła podstawowa

  1. Dane dotyczące tzw. algorytmu subwencji oświatowej

Kategoria ucznia

Kwota subwencji na 1 ucznia na miesiąc

Dotacja na każdego ucznia

711,67 zł

Dotacja na uczniów szkół podstawowych do 70 uczniów

91,43 zł

Dotacja na ucznia klasy I, II i III szkoły podstawowej

33,02 zł

Dotacja na uczniów mniejszości narodowych

761,95 zł

Dotacja na ucznia niepełnosprawnego

1473,10 zł

Dotacja na ucznia - dodatkowa nauka języka polskiego

761,95

2. Statystyczna liczba uczniów w szkole podstawowej na dzień 30.09.2017 r.- 121

Hajnówka. 31.10.2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy - Halina Szymaniuk

Data wytworzenia: 2017-10-31

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-10-31

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-10-31