Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok

Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok

 

udzielana dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny oraz stanowiąca podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia  kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczające dzieci nie będącymi mieszkańcami gminy do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Hajnówka.

 

Szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny

  1. Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok na jednego ucznia wychowania przedszkolnego dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny - 3 096,27 zł.
  2. Statystyczna liczba uczniów w oddziale przedszkolnym na dzień 30.09.2018 r. - 4

 

Punkt przedszkolny

  1. Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok na jednego ucznia wychowania przedszkolnego dla punktu przedszkolnego – 956,65 zł.
  2. Statystyczna liczba uczniów w punkcie przedszkolnym na dzień 30.09.2018 r. - 61

 

Szkoła podstawowa

  1. Dane dotyczące algorytmu subwencji oświatowej

 

Kategoria ucznia

Kwota subwencji na 1 ucznia na  miesiąc

Dotacja na każdego  ucznia

711,67 zł

Dotacja na uczniów szkół podstawowych do 70 uczniów

91,43 zł

Dotacja na ucznia klasy I,  II i III szkoły podstawowej

33,02 zł

Dotacja na uczniów mniejszości narodowych

761,95 zł

Dotacja  na ucznia niepełnosprawnego

1473,10 zł

Dotacja  na ucznia - dodatkowa nauka języka polskiego

761,95

 

  1. Statystyczna liczba uczniów w szkole podstawowej na dzień 30.09.2018 r.- 143.
  2. Statystyczna liczba uczniów w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny na dzień 30.09.2018 r.- 23.

 

 

Hajnówka. 02.01.2019 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-01-02

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2019-01-03

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-01-03