Informacja dot. Programu zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu na terenie gminy Hajnówka w 2018 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Wójt Gminy Hajnówka informuje wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Hajnówka o możliwości wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Gminy Hajnówka w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu na terenie gminy Hajnówka w 2018 roku.

Opinie o programie można składać w następujący sposób:

  1. Składanie opinii na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka, w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłanie pocztą,
  2. Składanie opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@gmina-hajnowka.pl oraz faksem na nr 85 682-46-12.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust.7 wyżej wymienionej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia, tj, do dnia 20 lutego 2018. Nie wydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

Treść projektu uchwały znajduje się w pokoju 44 oraz w załączniku poniżej.

Wójt                

Lucyna Smoktunowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt - Lucyna Smoktunowicz

Data wytworzenia: 2018-01-30

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2018-01-30

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2018-01-30