Informacja o sesji

                                                                              Hajnówka, 27 lipca 2020 r.

 

 

MIESZKAŃCY

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713)  zwołuję XIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Hajnówka w dniu 29 lipca 2020 r. (środa), o godz. 11:00, w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4 z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Gminy Hajnówka.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Powzięcie uchwał:

3.1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

3.2. w sprawie stanowiska Rady Gminy Hajnówka dotyczącego prowadzenia Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowokorninie przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,Edukator”

   4. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Hajnówka.

 

 

 Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

                                                                              

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji

Data wytworzenia: 2019-09-18

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-07-27

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-02-15