Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka na rok szkolny 2020/2021

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentacji do:

  1. oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych,
  2. publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

Lp.

Działania  w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 02.03.2020 r.

do 27.03.2020 r.

od 04.05.2020 r.

do 08.05.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 30.03.2020 r.

do 03.04.2020 r.

od 11.05.2020 r.

do 13.05.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

06.04.2020 r.

14.05.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia.

od 07.04.2020 r.

do 24.04.2020 r.

od 15.05.2020 r.

do 20.05.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

30.04.2020 r.

21.05.2020 r.

 

 

Informacja o kryteriach, liczbie punktów i dokumentach potwierdzających spełnienie  kryteriów  w postępowaniu rekrutacyjnym do:

  1. oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych,
  2. publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

55 punktów

Ustalany na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola

2.

Dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

20 punktów

 1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej  lub

2) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

3.

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub realizowało  obowiązek szkolny w szkole podstawowej,  w której zorganizowany jest oddział przedszkolny lub punkt przedszkolny.

15 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy

4.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

10 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy

5.

Dziecko, które wychowuje się w  rodzinie objętej  pomocą społeczną.

 5 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy

 

Terminy przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentacji do klas I:

  1. Szkoły Podstawowej w Nowokorninie,
  2. Szkoły Podstawowej w Dubinach.

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 02.03.2020 r.

do 20.03.2020 r.

od 04.05.2020 r.

do 08.05.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 23.03.2020 r.

do 25.03.2020 r.

od 11.05.2020 r.

do 12.05.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.03.2020 r.

13.05.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkół podstawowych w postaci pisemnego oświadczenia .

od 27.03.2020 r.

do 03.04.2020 r.

od 14.05.2020 r.

do 19.05.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

07.04.2020 r.

do końca sierpnia 2020 r.

 

 Informacja o kryteriach, liczbie punktów i dokumentach potwierdzających spełnienie  kryteriów  w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I :

  • Szkoły Podstawowej w Nowokorninie,
  • Szkoły Podstawowej w Dubinach.

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Nie powoduje tworzenia dodatkowego oddziału.

70 punktów

Na podstawie dokumentacji szkolnej

2.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka .

30 punktów

Na podstawie dokumentacji szkolnej

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu  mu należnej opieki.

50 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy

4.

Miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły.

20 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy

5.

Dziecko, które wychowuje się w  rodzinie objętej  pomocą społeczną.

 5 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny - Stanowisko ds. oświaty

Data wytworzenia: 2020-01-30

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-04-02

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-01-30