Kryteria rekrutacyjne do punktów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2018/2019

 Kryteria

brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

i punktu przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej

oraz klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Hajnówka na rok szkolny 2018/2019

 

 

             Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  w tym terminy składania dokumentacji do:

  • oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowokorninie,
  • punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubinach.

 
 

Lp.

Działania  w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od  03.04.2018r.

do 17.04.2018 r.

od  04.05.2018r.

do 08.05.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od 18.04.2018 r.

do 19.04.2018 r.

od  09.05.2018 r.

do 10.05.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20.04.2018 r.

11.05.2018r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i do publicznej innej formie wychowania przedszkolnego  w postaci pisemnego oświadczenia

od 23.04.2018 r.

do 27.04.2018 r.

od 14.05.2018r.

do 16.05.2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04.2018.

17.05.2018 r.

 

            Informacja o kryteriach, liczbie punktów i dokumentach potwierdzających spełnienie  kryteriów  w postępowaniu rekrutacyjnym do:

  • oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowokorninie,
  • punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubinach..

 

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

55 punktów

Ustalany na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola

2.

Dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą .

20 punktów

 1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej  lub

2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

3.

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub realizowało  obowiązek szkolny w szkole podstawowej  w której zorganizowany jest oddział przedszkolny lub punkt przedszkolny.

15 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy.

4.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

10 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy.

5.

Dziecko, które wychowuje się w  rodzinie objętej  pomocą społeczną.

 5 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy.

 

            Terminy przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentacji do klas I:

  • Szkoły Podstawowej w Nowokorninie,
  • Szkoły Podstawowej w Dubinach.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 03.04,2018r.

do 13.04.2018 r.

od 04.05.2018r.

do 10.05.2018r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 16.04.2018 r.

do 18.04.2018 r.

od 11.05.2018 r.

do 14.05.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

18.04.2018 r.

14.05.2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia .

od 23.04.2018 r.

do 27.04.2018 r.

od 15.05.2018 r.

do 18.05.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30.04.2018 r.

do końca sierpnia 2018 r.

 

 

            Informacja o kryteriach, liczbie punktów i dokumentach potwierdzających spełnienie  kryteriów  w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I :

  • Szkoły Podstawowej w Nowokorninie,
  • Szkoły Podstawowej w Dubinach.

 

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Nie powoduje tworzenia dodatkowego oddziału.

70 punktów

Na podstawie dokumentacji szkolnej

2.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka .

30 punktów

Na podstawie dokumentacji szkolnej

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu  mu należnej opieki.

50 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy.

4.

Miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły.

20 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy.

5.

Dziecko, które wychowuje się w  rodzinie objętej  pomocą społeczną.

 5 punktów

Oświadczenie wnioskodawcy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy - Halina Szymaniuk

Data wytworzenia: 2018-01-24

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2018-01-24

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2018-01-24