Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Hajnówka na stanowisko - inspektor w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn.zm.) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Mariusz Gdowski.

Uzasadnienie:

Pan Mariusz Gdowski na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wystarczającą znajomością przepisów prawa z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, prawa budowlanego, o drogach publicznych i prawa zamówień publicznych oraz znajomością Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Kandydat dał się poznać jako osoba spełniająca wymogi określone na stanowisku inspektora, zarówno w zakresie pracy biurowej jak też merytorycznego przygotowania do realizacji zadań, które będą wykonywane na wyżej wymienionym stanowisku.

Wójt Gminy                 
mgr Lucyna Smoktunowicz      

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Samodzielne stanowisko pacy do spraw organizacyjno-osobowych - Krystyna Siekan

Data wytworzenia: 2016-05-18

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-05-18

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-05-18