LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Inspektor w Referacie Inwestycji Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

Załącznik Nr 5
do regulaminu

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


Inspektor w Referacie Inwestycji Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
nazwa stanowiska pracy


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Lp.    Imię i nazwisko
1.     Mariusz Gdowski
2.    

 
09 maja 2016 r.                            Wójt Gminy                 
mgr Lucyna Smoktunowicz      
_____________________________
(data i podpis osoby upoważnionej)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Samodzielne stanowisko pacy do spraw organizacyjno-osobowych - Krystyna Siekan

Data wytworzenia: 2016-05-18

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-05-18

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-05-18