Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok - po II aktualizacji

Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok – po II aktualizacji

udzielana dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny oraz stanowiąca podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczające dzieci nie będącymi mieszkańcami gminy do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Hajnówka.

Szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny

  1. Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok na jednego ucznia wychowania przedszkolnego dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny - 2521,63 zł.
  2. Statystyczna liczba uczniów w oddziale przedszkolnym na dzień 30.09.2017r. - 4

Punkt przedszkolny

  1. Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok na jednego ucznia wychowania przedszkolnego dla punktu przedszkolnego – 1056,05 zł.
  2. Statystyczna liczba uczniów w punkcie przedszkolnym na dzień 30.09.2017 r. - 61

Szkoła podstawowa

  1. Dane dotyczące tzw. algorytmu subwencji oświatowej

Kategoria ucznia

Kwota subwencji na 1 ucznia na miesiąc

Dotacja na każdego ucznia

714,29 zł

Dotacja na uczniów szkół podstawowych do 70 uczniów

101,97 zł

Dotacja na ucznia klasy I, II i III szkoły podstawowej

33,14 zł

Dotacja na uczniów mniejszości narodowych

662,79 zł

Dotacja na ucznia niepełnosprawnego

1478,54 zł

  1. Statystyczna liczba uczniów w szkole podstawowej na dzień 30.09.2017 r.- 143.
  2. Statystyczna liczba uczniów w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny na dzień 30.09.2017 r.- 23.

Hajnówka 31.10.2018 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szymaniuk

Data wytworzenia: 2018-10-31

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2018-11-02

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2018-10-31