Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Mochnate 2017.09.01

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wystosowanego do 3 (trzech) oferentów oraz informacji zamieszczonej na stronie internetowej www.gmina-hajnowka.pl na roboty remontowe w budynku remizy OSP w Mochnatem z dnia 23 sierpnia br. termin składania ofert  do 31 sierpnia 2017r., złożono  1 (jedną) ofertę. Wartość oferty  przekraczała budżet przeznaczony na realizację zadania. W dniu 01 września br. przeprowadzono negocjacje firmą Fundacja Podlasze, Zwodzieckie 17, 17-200 Hajnówka. W wyniku których ustalono cenę na kwotę 16.400,00 zł brutto łącznie za 2 (dwa) zadania oraz termin wykonania: zadanie 1 – 18 września 2017r., zadanie 2 – 02 październik 2017r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Aleksander Kulik

Data wytworzenia: 2017-09-19

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-09-20

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-09-20