Plan przewidywanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok

Plan przewidywanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok

sporządzony na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia: usługi/dostawy /roboty budowlane

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Wartość zamówienia

(orientacyjna)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

  1.  

Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka, Golakowa Szyja.

robota budowlana

przetarg nieograniczony

8 000 000 zł

III kwartał

  1.  

Przebudowa drogi gminnej Nr 108532B w Pasiecznikach Dużych

robota budowlana

przetarg nieograniczony

 

300 000 zł

III kwartał

  1.  

Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn. nr geod.362/7 w Orzeszkowie

robota budowlana

przetarg nieograniczony

 

180 000 zł

 

III kwartał

  1.  

Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+ 000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie

robota budowlana

przetarg nieograniczony

 

330 000 zł

III kwartał

  1.  

Przebudowa drogi gminnej w Olchowej Kładce

robota budowlana

przetarg nieograniczony

 

680 000 zł

III kwartał

  1.  

Montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Hajnówka

robota budowlana

przetarg nieograniczony

 

886 100 zł

IV kwartał

Sporządził: Piotr Chilimoniuk 31.01.2017 r.

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Piotr Chilimoniuk

Data wytworzenia: 2017-01-31

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-01-31

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-01-31