• Ta strona jest nieaktualna. Aktualną wersję znajdziesz tutaj

Dubiny, dn. 18. 10. 2011r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie materiałów promocyjnych


na potrzeby realizacji projektu "Kraina Radosnych Maluchów"- utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”


ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa w Dubinach

Dubiny, ul. Główna 1B

17- 200 Hajnówka

Tel. 606145424


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promujących Projekt :Kraina Radosnych Maluchów”- utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie i dostarczenie następujących materiałów promocyjnych


L.p

Wyszczególnienie

Opis przedmiotu zamówienia

ilość

1.

Notes

format A4, 50 kartkowych – czystych

wyrywany, klejony , ilość kartek min. 50,

podklejony na spodzie tekturą (usztywniany).

Z okładką Nadruk:

- na górze strony: kolor – powinien zawierać: logo UE i POKL, zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Aplikacje (logo Gminy Hajnówka i wskazany tekst) – załącznik nr 1,

- nadruk – kolor na okładce nadruk

( w załączniku nr 1 przykładowy wzór)

30

2.

Naklejki

naklejki o wymiarach 5cm/10cm, na folii samoprzylepnej, zgodnie z wytycznymi UE – załącznik nr 2,

50

3.

Naklejki

naklejki o wymiarach 4cm/8cm, na folii samoprzylepnej, zgodnie z wytycznymi UE – załącznik nr 2,

1000

4.

Naklejki

naklejki o wymiarach 3cm/6cm, na folii samoprzylepnej, zgodnie z wytycznymi UE – załącznik nr 2,

1000

5.

Naklejki

naklejki do oznakowania grzbietu segregatora o wymiarach 5cm/10cm, na folii samoprzylepnej, zgodnie z wytycznymi UE – załącznik nr 3,

50

6.

Naklejki

naklejki do oznakowania stanowisk pracy o wymiarach 5cm/10cm, na folii samoprzylepnej, zgodnie z wytycznymi UE – załącznik nr 4,

10

7.

Koszulki

Koszulki bawełniane z nadrukiem w kolorze żółtym(15 szt.) i zielonym(15 szt.) typu T-shirt na potrzeby realizacji projektu ,,Kraina Radosnych Maluchów ” wraz z umiejscowieniem projektów graficznych – logotypów oraz tekstem na zamawianym artykule według przedstawionego załącznika nr 5.

Wszystkie koszulki obowiązkowo muszą zawierać :

logotyp POKL i UE zamieszczony z prawej strony zestawienia znaków ( przód koszulki) oraz informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( przód koszulki pod logotypem)

tytuł projektu: „ Kraina Radosnych Maluchów” www.gmina-hajnowka.pl ( tył koszulki)

Inne istotne warunki zamówienia:

Koszulka min 80% bawełny Towar ma być w I – gatunku, minimum 200 g/m2, fabrycznie nowy i wolny od wad.

rozmiary koszulek :

15 szt. rozmiar 116 ,


15 szt. rozmiar 122

8.

Kredki ołówkowe

Komplet 12 kredek w tubie z temperówką Rozmiar: 10,1 x 3,4 x 3,4 cm Materiał: drewno
kolory temperówki – 10 szt. żółty, 10 szt. czerwony, 10 szt. niebieski
Typ znakowania:
tampodruk, załącznik nr 6

30 opakowań - tub

9.

Kubki

Kubki z uszkiem, fajans, z nadrukiem, kolor kremowy/jasnobeżowy, wysokość: 9 cm, średnica: 8,5 cm, pojemność: 0,33 l pakowane pojedynczo w kartonik
nadruk: pełen kolor, wymiar 20 cm x 9 cm , załącznik nr 7

30

10

Miś - maskotka

Brązowy miś w koszulce pod nadruk. Kolor - miś brązowy
Rozmiar: nie mniej niż 12,0 cm Materiał: plusz, bawełna
Typ znakowania: sitodruk, załącznik nr 8

30

11.

Długopis

Długopis przyciskamy z metalowym zakończeniem z nadrukiem po obu stronach

- kolory długopisów: niebieski,

- Kolor wkładu: niebieski

- Nadruk w kolorze białym logo gminy Hajnówka, logo PO KL, logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, załącznik nr 9

45

12.

Plecak dziecięcy

Plecak z motywem dziecięcym w kolorze niebieskim lub czerwonym, wym. Około 23x18x28 cm. Nadruk ma plecaku kolorze białym logo gminy Hajnówka, logo PO KL, logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, załącznik nr 10

30

Informacje dodatkowe:

  • Nadruk logotyp na materiałach promocyjnych będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca dokona według wytycznych Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 4 lutego 2009 r. pn. „Wytyczne dotyczące oznaczania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

  • Przed przystąpieniem do produkcji docelowej materiałów promocyjnych objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestawienia Zamawiającemu projektów i wzorów tych materiałów.

  • Wszystkie zaoferowane towary muszą być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe i wolne od wad oraz spełniać warunki określone dla produktów bezpiecznych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229, poz. 2275 z późn. zm.),

  • Dostawa do punktu wskazanego przez Zamawiającego (siedziba: Dubiny 1B) winna być wliczona w cenę przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane do dnia 31 października 2011 roku

4. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

1 kryterium: cena - waga 100%5. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do 24 października 2011 r. (e-mail: dubiny@wp.pl oraz na adres Szkoła Podstawowa w Dubinach, Dubiny ul. Główna 1B, 17-200 Hajnówka

w zaklejonej kopercie z dopiskiem Oferta na materiały promocyjne Projektu „Kraina Radosnych Maluchów” – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę. Oferta powinna zawierać katalog ofertowy (wizualizację) materiałów poligraficznych i materiałów reklamowych (notes, koszulka, kubek, kredki, miś)), odpowiadający zaproponowanemu przez Wykonawcę zakresowi cenowemu, z którego Zamawiający będzie mógł wybrać - na etapie formułowania zlecenia - interesujące go modele.6. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 25 października 2011 r. do godz. 10 .00 O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej w dn. 25. 10 2011 r. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia. Wykonanie zamówienia i materiałów promocyjnych współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


7. Dodatkowych informacje

Dane do kontaktu numerem telefonu (85)6822568

adresem email:boss.gmna-hajnowka.pl

bozena01@poczat.onet.pl8. Załącznik

Wzór formularza ofertowego.


Dyrektor szkoły

Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego

OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:..........................................................................................................................................

Siedziba: ......................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu: .........................................................................................................................

e-mail: ..........................................................................................................................................

Nr NIP: .........................................................................................................................................

Nr REGON: .................................................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Szkoła Podstawowa w Dubinach

Dubiny, ul. Główna 1B

17- 200 Hajnówka

NIP 543-18-53-856


W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie materiałów promujących Projekt pn. „Kraina Radosnych Maluchów ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 2 zapytania ofertowego, w następującej wysokości:


L.p

Przedmiot zamówienia

Cena brutto w zł za 1 szt.


Ilość w szt.

Wartość brutto w zł


1.

Notes
2.

Naklejki 5cm/10cm
3.

Naklejki 4cm/8cm
4.

Naklejki 3cm/6cm
5.

Naklejki do oznakowania grzbietu segregatora o wymiarach 5cm/10cm
6.

Naklejki do oznakowania stanowisk pracy o wymiarach 5cm/10cm
7.

Koszulki
8.

Kredki ołówkowe
9.

Kubek
10.

Miś - maskotka
11.

Długopis
12.

Plecak dziecięcy
2. Przedmiot zamówienia zostanie przez wykonany w terminie do dnia ……………….10.2011 roku

W załączeniu:

Katalog ofertowy (wizualizacja) materiałów poligraficznych i materiałów reklamowych (notes, naklejka, koszulka, kredki, kubek, miś – maskotka, długopis, plecak dziecięcy).


__________________________________

Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

_______________data________________

miejscowość


Autor: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych - Halina Szymaniuk
Data wprowadzenia do BIP: 2011-10-19
Data publikacji: 2011-10-19
Data modyfikacji: 2011-10-19
Drukuj