Ogłoszenie - publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Hajnówka, dnia 11.01.2017r.

IP.6845.1.2017

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Hajnówka, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.04.261.2603),
ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym Orzeszkowo, oznaczona w ewidencji gruntów nr geod. 4/1 o pow. 0,4100 ha, w tym: PsIV-0,0650, RIVa-0,3450; brak KW

Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym.

Minimalne postąpienie podczas przetargu wynosi 0,01 zł/m2 w stosunku rocznym.

Nieruchomość wydzierżawiona będzie do użytku rolniczego, na okres do 30 września 2018r.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2017r. (środa) o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój nr 37.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, przed przetargiem, wadium w wysokości 10 zł, w kasie Urzędu Gminy Hajnówka lub na konto nr 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. (085) 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. (85) 682 27 56

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Marzena Ostapczuk

Data wytworzenia: 2017-01-13

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-01-13

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-01-13