Ogłoszenie - publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Hajnówka, dnia 16.10.2018r

IP.6845.19.2018

 OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Hajnówka na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 121)

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

nieruchomości stanowiących własność Gminy Hajnówka

 

Obręb Borysówka

 1. działka nr 151/4 o pow. 0,2000 ha, w tym PsIII - 0,2000;

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 151/5 o pow. 0,2900 ha, w tym PsIV – 0,2900;

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 222/21 o pow. 0,0800 ha, w tym RVI – 0,0800;

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Borek

 1. działka nr 31 o pow. 0,1400 ha, w tym Br-PsV – 0,0389, PsV – 0,1011

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. cz. działki nr 233 o pow . 0,5533 ha, w tym PsVI – 0,5533

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Chytra

 1. działka nr 245/6 o pow. 0,6402 ha, w tym ŁIV – 0,6402

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 322/2 o pow. 0,6320 ha, w tym ŁIV – 0,6320

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 420/1 o pow. 0,8078 ha, brak dostępu do drogi publicznej, w tym PsIV - 0,3790, PsV – 0,1496, PsVI – 0,2792

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 420/3 o pow. 0,5485 ha, brak dostępu do drogi publicznej, w tym ŁIV- 0,2792, ŁV – 0,2593, W-PsIV – 0,0036 W-PsV – 0,0064

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Dubicze Osoczne

 1. działka nr 89/3 o pow. 0,5900 ha, w tym PsIV -0,0854, RIIIa – 0,3824, RIIIb – 0,1222

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 166/4 o pow. 0,1900 ha, w tym PsIII – 0,1900

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 171/3 o pow. 0,0900 ha, w tym RIIIb – 0,09000

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 218/5 o pow. 0,2000 ha, w tym ŁIV – 0,2000

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Dubiny

 1. działka nr 270/2 o pow. 0,4800 ha, w tym RIIIb – 0,1685, RIVa – 0,3067, W-RIVa – 0,0048

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 865/18 o pow. 0,1816 ha, w tym PsV – 0,0964, RIIIb – 0,0366, RIVa – 0,0080, RIVb – 0,0406

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 1006/11 o pow. 0,4167 ha, w tym RV – 0,4167

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 1006/12 o pow. 3,1266 ha, w tym RV – 1,4946, RIV – 1,6320

czynsz wywoławczy – 0,02 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Kotówka

 1. działka nr 121 o pow. 0,4900 ha, w tym RIIIb – 0,3400, RIVa – 0,1500

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 122 o pow. 0,1900 ha, w tym RIIIb – 0,1600, RIVa – 0,0300

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 128/1 o pow. 0,2600 ha, w tym RIIIb – 0,2600

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 128/2 o pow. 0,0400 ha, w tym RIIIb – 0,0400

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 128/3 o pow. 0,3400 ha, w tym RIIIb – 0,3400

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Mochnate

 1. działka nr 181/1 o pow. 0,1300 ha, w tym PsIV – 0,1300

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Nowoberezowo

 1. działka nr 209/2 o pow. 0,3000 ha, w tym S-RIIIa – 0,0900, S-RIIIb – 0,2100

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 299/2 o pow. 0,7395 ha, w tym Br-RIIIb – 0,0138, ŁIII – 0,7257

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 221 o pow. 0,3000 ha, w tym Br-PsIII –0,1103, RIIIa – 0,0330, RIIIb – 0,1567

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 485/1 o pow. 1,9200 ha, w tym RIIIb – 0,4900, RIVa – 1,3400, RIVb – 0,0900

czynsz wywoławczy – 0,02 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Nowokornino

 1. działka nr 453 o pow. 0,1800 ha, w tym Br-PsIII - 0,1800

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 457 o pow. 0,3800 ha, w tym PsIII – 0,3800

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Nowosady

 1. działka nr 266 o pow. 0,1400 ha, w tym PsIV -0,0536, PsV -0,0825, W-PsIV – 0,0006, W-PsV – 0,0033

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 469 o pow. 0,1300 ha, w tym PsV -0,0800, RV – 0,0500

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 544/2 o pow. 0,2900 ha, w tym Br-RIVa –0,0222, PsV –0,1572, RIVa -0,0341, RV -0,0765

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 688/1 o pow. 0,4700 ha, w tym PsIV -0,1300, RIVb -0,0700, RV -0,0600, RIV-0,2000, W-PsIV – 0,0100

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 706/2 o pow. 0,1717 ha, w tym N-0,0260, PsV – 0,0549, RIVb – 0,0908

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 709/7 o pow. 0,5085 ha, w tym N- 0,0842, PsV – 0,0647, PsVI -0,0788,       RV-0,2808

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 262/1 o pow. 0,1341 ha, w tym N- 0,0075, PsIV – 0,1266

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Orzeszkowo

 1. działka nr 149/2 o pow. 0,2600 ha, w tym N-0,0100, PsV- 0,1100, RIVb -0,0600,        RV-0,0800

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 431/2 o pow. 0,4546 ha, w tym RV – 0,0956, RIV – 0,3590

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 148/7 o pow. 0,0700 ha, w tym RVI – 0,0700

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 4/1 o pow. 0,4100 ha, w tym PsIV – 0,0650, RIVa – 0,3450

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Rzepiska

 1. działka nr 25/8 o pow. 0,8700 ha, w tym RIVa – 0,4587, RIVb – 0,4113

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Stare Berezowo

 1. działka nr 141 o pow. 1,0100 ha, w tym PsIII – 1,0100

czynsz wywoławczy – 0,02 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 399/2 o pow, 0,1995 ha, w tym RIVb – 0,1995

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 365 o pow. 0,3400 ha, w tym PsIII – 0,3400

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Trywieża

 1. działka nr 43/2 o pow. 0,1500 ha, w tym ŁIV – 0,0500, PsIII -0,1000

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 48/1 o pow. 0,1918 ha, w tym ŁIV – 0,1918

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 95 o pow. 0,0900 ha, w tym PsIII – 0,0900

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 98 o pow.0,2900 ha, w tym PsIII - 0,0400, RIIIb - 0,0900, RIVa - 0,1600

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 109/2 o pow. 0,3000 ha, w tym PsIII – 0,3000

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Wasilkowo

 1. działka nr 70/2 o pow. 0,2800 ha, w tym PsIII – 0,2800

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 77/1 o pow. 0,4400 ha, w tym Br-RIVb-0,0249, PsIII-0,3469, W-PsIII-0,0123, LzPsIII -0,0559

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 87 o pow. 1,1100 ha, w tym PsIIV – 1,1100

czynsz wywoławczy – 0,02 zł/m2 w stosunku rocznym

 

      Przedmiotowe nieruchomości wydzierżawione będą do użytku rolniczego.

      Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

      Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 30 września 2020r.

      Minimalne postąpienie podczas przetargu wynosi 0,01 zł/m2  w stosunku rocznym.

 

Przetarg odbędzie się w dniach 29-30 października 2018r. o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój nr 37

 

   29 października 2018r.- obręby: Borysówka, Borek, Chytra, Dubicze Osoczne, Dubiny, Kotówka, Mochnate, Nowoberezowo

 30 października 2018r.-obręby: Nowokornino, Nowosady, Orzeszkowo, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża, Wasilkowo

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, przed przetargiem, wadium w wysokości 10 zł, w kasie Urzędu Gminy Hajnówka lub na konto                    nr 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

            Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

            Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

           Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. (85) 682 27 56        w godz. 730 – 1530.

 

                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Hajnówka

 

Sporz. L. Frączek, tel. 85 682 27 56
Hajnówka, dnia 30.10.2017r.

IP.6845.18.2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Hajnówka działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.)

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

nieruchomości stanowiących własność Gminy Hajnówka

Obręb BORYSÓWKA

 1. działka nr 222/6 o pow. 0,0900 ha, w tym: RVI-0,0900;

czynsz wywoławczy0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb  CHYTRA

 1. działka nr 381/2 o pow. 0,4096 ha, w tym: Ł IV-0,4096;

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 381/4 o pow. 0,2456 ha, w tym: RIVb-0,1980, ŁIV-0,0476;

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb DUBICZE OSOCZNE

1. działka nr 171/3 o pow. 0,0900 ha, w tym: RIIIb-0,0900;

czynsz wywoławczy - 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb  DUBINY

 1. działka nr 1006/9 o pow. 2,0973 ha, w tym: RIVb-0,6067, RV-1,4906;

czynsz wywoławczy – 0,02 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 1006/11 o pow. 0,4167 ha, w tym: RV-0,4167;

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 864/3 o pow. 0,1400 ha, w tym: w tym: BPsV-0,0614, PsV-0,0786;

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb  KOTÓWKA

 1. działka nr 82/3 o pow. 0,3000 ha, w tym: PsIII-0,3000;

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb  MOCHNATE

 1. działka nr 226/1 o pow. 0,2400 ha, w tym: PsIV-0,2400;

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb NOWOKORNINO

 1. działka nr 453 o pow. 0,1800 ha, w tym: BPsIII-0,1800;

czynsz wywoławczy - 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb NOWOSADY

 1. działka nr 250/2 o pow. 0,2200 ha, w tym: Lz-RIVb-0,0627, Lz-RV-0,0252, RIVb-0,0311, RV-0,1010;

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 1. działka nr 589/2 o pow. 0,1054 ha, w tym: PsIV-0,0796, W-PsIV-0,0258;

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb RZEPISKA

 1. działka nr 50/1 o pow. 0,2190 ha, w tym: RIVa-0,2190;

czynsz wywoławczy - 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

Przedmiotowe nieruchomości wydzierżawione będą do użytku rolniczego.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 30 września 2019r.

Minimalne postąpienie podczas przetargu wynosi 0,01 zł/m2 w stosunku rocznym.

Przetarg odbędzie się w dniu  30 listopada 2017r. (czwartek) o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój nr 37.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, przed przetargiem, wadium w wysokości 10 zł, w kasie Urzędu Gminy Hajnówka, lub na konto nr 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56  w godz. 730 – 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 12.10.2017r.

IP.6845.17.2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Hajnówka, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147),

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Hajnówka

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym 7 Dubiny, pow. hajnowski, gm. Hajnówka, oznaczona nr geod. 1006/12 o pow. 3,1266 ha (w tym: RV-1,4946, RVI-1,6320); brak KW.

Nieruchomość wydzierżawiona będzie do użytku rolniczego, na okres 10 lat.

Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego – 0,50 zł/m2 (netto) w stosunku rocznym.

Minimalne postąpienie podczas przetargu wynosi  0,05 zł/m2 w stosunku rocznym.

Do czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS.

Czynsz dzierżawny płatny z góry, do 31 marca danego roku, na podstawie faktury VAT.

Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/144/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 czerwca 2017r., nieruchomość położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę przemysłowo-składową oraz produkcyjno-usługową z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przetarg odbędzie się w dniu  14 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój nr 37.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, w terminie do 11 listopada 2017, wadium w wysokości 2 000 zł. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hajnówka Nr 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015, z tytułem „Wadium – przetarg w dniu 14 listopada 2017r. na dzierżawę działki nr geod. 1006/12 obr. Dubiny”. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przetargiem.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

Wójt Gminy Hajnówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 37, tel. 85 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

 

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Marzena Ostapczuk

Data wytworzenia: 2017-01-13

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2018-10-16

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2017-01-13