Hajnówka, dnia 12.12.2016r.

IP.6845.58.2016

Na podstawie art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Hajnówka Nr 227/16 z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gminnej

Wójt Gminy Hajnówka
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hajnówka,
przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość gruntowa ozn. nr geod. 4/1 o pow. 0,4100 ha, położona w obr. 16 Orzeszkowo, gm. Hajnówka

Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego - 0,04 zł/m 2 w stosunku rocznym
Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość wydzierżawiona będzie do użytku rolniczego.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Dzierżawa nieruchomości nastąpi w trybie zgodnym z Uchwałą Nr XXXII/190/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Hajnówka (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2006r. Nr 29 poz. 367 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. (085) 682-27-56.

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56


Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Marzena Ostapczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Marzena Ostapczuk

Data wytworzenia: 2016-09-07

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-10-02

Data modyfikacji: 2016-12-15

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-10-02