Hajnówka, dnia 2010-10-01

IP.72243-32/09

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Hajnówka działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.04.261.2603)
ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Hajnówka

Obręb BORYSÓWKA

1. działka nr 151/4 o pow. 0,2000 ha, w tym: PsIII-0,2000;
czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

2. działka nr 151/5 o pow. 0,2900 ha, w tym: Ps IV-0,1364, PsV-0,1536;
czynsz wywoławczy – 0,02 zł/m2 w stosunku rocznym

3. działka nr 222/6 o pow. 0,0900 ha, w tym: RVI-0,0900;
czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb DUBICZE OSOCZNE

1. działka nr 166/4 o pow. 0,1900 ha, w tym: PsIII-0,1900;
czynsz wywoławczy - 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

2. działka nr 218/5 o pow. 0,2000 ha, w tym: ŁIV-0,2000;
czynsz wywoławczy - 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb CHYTRA

1. działka nr 381/4 o pow. 0,2456 ha, w tym: RIVb-0,1980, ŁIV-0,0476;
czynsz wywoławczy – 0,02 zł/m2 w stosunku rocznym

2. działka nr 420/3 o pow. 0,5485 ha, w tym: ŁIV-0,2792, ŁV-0,2593, WPsIV-0036, WPsV-0,0064;
czynsz wywoławczy – 0,01 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb DUBINY

1. działka nr 864/3 o pow. 0,1400 ha, w tym:PsV-0,0796, BrPsV-0,0604;
czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

2. działka nr 1006/12 o pow. 3,1266 ha, w tym: RV-1,4946, RVI-1,6320;
czynsz wywoławczy – 0,01 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb LIPINY

1. działka nr 118 o pow. 0,6400 ha, w tym: RIVb-0,0235, RV-0,6165;
czynsz wywoławczy – 0,01 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb MOCHNATE

1. działka nr 181/1 o pow. 0,1300 ha, w tym: PsIV-0,1300;
czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb NOWOBEREZOWO

1. działka nr 209/2 o pow. 0,3000 ha, w tym: SRIIIa-0,0900, SRIIIb-0,2100;
czynsz wywoławczy – 0,02 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb NOWOKORNINO

1. część działki nr 533/2 o pow. 0,3414 ha, w tym: PsIII-0,1841, BrPsIII-0,1355, LzPsIII-0,0218;
czynsz wywoławczy - 0,02 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb NOWOSADY

1. działka nr 266 o pow. 0,1400 ha, w tym: PsIV-0,0536, PsV-0,0825, W-PsIV-0,0060, WPsV-0,0033;
czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

2. działka nr 469 o pow. 0,1300 ha, w tym: RV-0,0500, PsV-0,0800;
czynsz wywoławczy - 0,01 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb RZEPISKA

1. działka nr 25/8 o pow. 0,8700 ha, w tym: RIVa-0,4587; RIVb-0,4113;
czynsz wywoławczy - 0,01 zł/m2 w stosunku rocznym

Obręb WASILKOWO

1. działka nr 70/2 o pow. 0,2800 ha, w tym: PsIII-0,2800;
czynsz wywoławczy - 0,02 zł/m2 w stosunku rocznym

2. działka nr 87 o pow. 1,1100 ha, w tym: PsIV-1,1100;
czynsz wywoławczy - 0,01 zł/m2 w stosunku rocznym

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2010r. (piątek) o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój nr 39.

Minimalne postąpienie podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 0,01 zł/m2 w stosunku rocznym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, w dniu przetargu, wadium w wysokości 10 zł, w kasie Urzędu Gminy Hajnówka. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 39, tel. (085) 682 27 56 w godz. 730 – 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Marzena Ostapczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-10-12

Data modyfikacji: 2010-10-12

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-10-12