Hajnówka, dnia 14 września 2017r.

Or. 0004.10.2017

Pan/i/

Mieszkańcy Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Oz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) zwołuję XXXV sesje Rady Gminy Hajnówka w dniu 22 września 2017r. (piątek) o aodz. 14,00 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Hajnówka przy ul. Kolejki Leśne 12 z proponowanym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Hajnówka.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady Gminy.

4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.     Powzięcie uchwał w sprawie:

1.   zmian w budżecie gminy na 2017r;

2.    stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w bubinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w bubinach;

3.    stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowokorninie.

7.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.     Wolne wnioski.

9.     Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Hajnówka

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Oz. U. z 2016r. poz. 446) art.25 ust.3 „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy."

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Data wytworzenia: 2016-05-30

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Data modyfikacji: 2017-09-15

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-12-19