UCHWAŁA NR I/1/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR I/2/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR I/3/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR I/4/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR I/5/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Opieki Społecznej, Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR III/6/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/7/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia umorzonych środków ze spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadania inwestycyjne

UCHWAŁA NR III/8/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2015 - 2023

UCHWAŁA NR III/9/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2015

UCHWAŁA NR III/10/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

UCHWAŁA NR III/11/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy

UCHWAŁA NR III/12/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów oraz członków rad sołeckich

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-10-02

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2015-10-02

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-10-02