Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXII/185/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK

 

Paragraf

Wyszczególnienie

Przychody

Rozchody

9520

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego – Budowa kanalizacji sanitarnej II i III etap w Dubinach oraz w Nowosadach

310 300

 

9550

Przychody z innych rozliczeń krajowych  (wolne środki)

234 000

 

9570

Nadwyżka z lat ubiegłych

 

 

9920

Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów

 

91 000

Razem:

544 300

91 000

  

Przewodniczący Rady

 

Jan Grygoruk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-01-20

Modyfikujący: Barbara Ostapczuk

Data modyfikacji: 2006-01-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-01-20