Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/185/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

 

Lp.

Program inwestycyjny

Zadanie inwestycyjne

Jednostka

organiz.

realizująca

program

zadanie

Okres

realizacji

Łączne nakłady

finansowe

Dotychczas poniesione wydatki do końca 2005 r.

Wysokość

wydatków w roku 2006

Wysokość wydatków w roku 2007

Wysokość wydatków w roku 2008

Wysokość wydatków w roku 2009

ogółem w tym

własne

ogółem w tym

własne

pożyczka

dotacje

ogółem w tym

własne

dotacje

 ogółem

w tym

własne

dotacje

ogółem w tym

własne

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16

17

11

12

13

1.

Budowa sali sportowej i zespołu boisk w Gimnazjum w Dubinach

Urząd Gminy

 Hajnówka

2000-2008

2 500 340

51 596

51 596

50 000

50 000

 

 

1 010 134

252 534

757 600

1 388 610

347 152

1 041 458

-

-

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w  Nowosadach

Urząd Gminy Hajnówka

2001-2006

2 922 045

1 676 671

 

1 245 374

88 094

310300

846 980

-

-

-

 

-

-

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej „Orzeszkowo”

Urząd Gminy Hajnówka

2003-2008

3 536 057

75 000

75 000

200 000

200 000

1 954 525

123 179

1 831 346

1 306 532

195 980

1 110 552

-

-

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej Chytra – Dubicze Osoczne

Urząd Gminy  Hajnówka

2006-2009

1.500.000

-

-

15 000

15  000

200.000

50000

150 000

500 000

125 000

375 000

785 000

196 250

588 750

5.

Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy w tym:

-przebudowa ulic w Dubinach o dług. 2,6 km,

- powierzchniowe utrwalenie dróg żwirowych

Urząd Gminy Hajnówka

 

 

 

2005-2006

 

 

2005– 2007

 

 

 

2 952 755

 

 

2 613 668

 

 

 

33 700

 

 

55 000

 

 

 

33 700

---------

 

55 000

--------

 

 

 

2 919 055

 

 

2 015 093

 

129 764

600 000

2 189 291

 

103 773

400 000

1 511 320

 

 

 

 

 

 

543 575

 

 

 

 

 

135 894

407 681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Budowa kanalizacji sanitarnej: Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo

Urząd Gminy Hajnówka

2005-2007

1 335 000

20 000

20 000

----------

150 000

50 000

100 000

---------

1 165 000

179 000

986 000

 

 

 

 

7.

Budowa kanalizacji sanitarnej Sorocza Nóżka, Przechody.

Urząd Gminy Hajnówka

2005-2007

560 000

13 500

13 500

---

5 000

5 000

541 500

136 000

405 500

 

 

 

 

8.

Budowa kanalizacji sanitarnej Czyżyki –Puciska –Bielszczyzna-Wygoda -Hajnówka

Urząd Gminy Hajnówka

2005-2009

1 250 000

-

-

30 000

30 000

 

300 000

75 000

225 000

300 000

75 000

225 000

620 000

155 000

465 000

9.

Adaptacja i remont budynku oraz zagospodarowanie terenu po byłej Szkole Podstawowej w Nowosadach na świetlicę wiejską i punkt informacji turystycznej.

Urząd Gminy Hajnówka

2005-2007

530 000

20 000

20 000

310 000

110 000

----------

200 000

200 000

90 000

110 000

 

 

 

 

10.

Przebudowa drogi wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości  Sorocza Nóżka

Nadleśnictwo Browsk

Urząd Gminy Hajnówka

2005-2007

649 660

13 871

13 871

 

54 836

54 836

580 953

12 500

568 453

 

 

 

 

11.

Budowa oświetlenia ulicznego w Wasilkowie i Pasiecznikach Dużych

Urząd Gminy Hajnówka

 

2005 - 2006

40 000

10 000

10 000

30 000

30 000

 

 

 

 

 

 

12.

Powierzchniowe utrwalenie drogi od drogi woj. Dubiny – Nowosady do m. Skryplewo

Urząd Gminy Hajnówka

2006-2007

75 000

-

-

40 000

40 000

35 000

35 000

 

 

 

 

13.

Budowa oświetlenia ulicznego w Dubinach ul. Torowa i Nowa , Postołowo - kolonia

Urząd Gminy Hajnówka

2005-2006

36 710

6 710

6 710

30 000

30 000

 

 

 

 

 

 

 

R A Z E M

 

 

20 501 235

1 976 048

299 377

7 094 358

936 467

1 410 300

4 747 591

6 530 687

1 089 107

 5 441 580

3 495 142

743 132

2 752 010

1 405 000

352 250

1 053 750

 

 

 

                                 Przewodniczący Rady

 

                               Jan Grygoruk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-01-20

Modyfikujący: Barbara Ostapczuk

Data modyfikacji: 2006-01-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-01-20