Załącznik Nr 6A

do Uchwały Nr XXXII/185/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ NA 2006 ROK

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Źródło dofinansowania

Rok rozpoczęcia i zakończenia

Wartość

kosztorysowa

zadania

Dotychczas poniesione wydatki do końca 2005

Środki wynikające z planu na 2006 r. ogółem w zł

W  tym :

środki własne budżetu.

środki  funduszy pomoc.

środki z budż. państwa

pożyczka

inne

1.

2.

 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w Nowosady

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

2001-2006

2 922 045

1 676 671

1 245 374

88 094

747 335

99 645

310 300

2.

Adaptacja i remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowosadach na świetlicę i punkt informacji turystycznej

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

2005-2007

530 000

 

20 000

 

310 000

110 000

 

200 000

 

 

 

RAZEM:

 

 

3 452 045

1 696 671

1 555 374

198 094

947 335

99 645

310 300

  

 

Przewodniczący Rady

 Jan Grygoruk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-01-20

Modyfikujący: Barbara Ostapczuk

Data modyfikacji: 2006-01-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-01-20