Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXII/185/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozpoczęcia i zakończenia

Wartość

kosztorysowa

zadania

Dotychczas poniesione wydatki do końca 2005

Środki wynikające z planu na 2006 r. ogółem w zł

W  tym :

środki własne budżetu.

środki  funduszy pomoc.

środki z budż. państwa

Pożyczka

inne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

Budowa kanalizacji sanitarnych:

2001-2009

11 042 045

1 785 171

1 645 374

388 094

747 335

99 645

410 300

A/

Dubiny II i III etap oraz  Nowosady

2001-2006

2 922 045

1 676 671

1 245 374

88 094

747 335

99 645

310 300

B/

Orzeszkowo- Hajnówka 

2003-2008

3 475 000

75 000

200 000

200 000

 

 

 

C/

Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo – sołectwo Postołowo

2005-2007

1.335.000

20 000

150 000

50 000

 

 

100 000**

D/

Sorocza Nóżka, Przechody – sołectwo Nowosady

2005-2007

560.000

13 500

5.000

5.000

 

 

 

E/

Czyżyki – Puciska – Bielszczyzna – Wygoda – Hajnówka (dokumentacja)

2005-2009

1.250.000

-

30.000

30.000

 

 

 

F/

Chytra – Dubicze Osoczne  (dokumentacja)

2006-2009

1.500.000

-

15 000

15 000

 

 

 

2.

Przebudowa dróg gminnych

2005-2007

6 291 083

102 571

5 028 984

328 373

3 700 611*

 

1 000 000**

A/

Przebudowa ulic w Dubinach

2005-2006

2 952 755

33 700

2 919 055

129 764

2 189 291*

 

600 000**

B/

Powierzchniowe utrwalenie dróg

2005 – 2007

2 613 668

55 000

2 015 093

103 773

1 511 320*

 

400 000**

C/

Przebudowa drogi wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Sorocza Nóżka

2005 - 2007

649.660

13 871

54 836

54 836

 

 

 

D/

Powierzchniowe utrwalenie drogi od dr. woj. Dubiny- Nowosady do Skryplewa

2006-2007

75 000

 

40 000

40 000

 

 

 

3.

Budowa sali sportowej i zespołu boisk w Dubinach

2000-2008

2.500.340

51 596

50 000

50 000

 

 

 

4.

Adaptacja i remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowosadach na świetlicę i punkt informacji turystycznej

2005-2007

530 000

 

20 000

 

310 000

110 000

 

200 000

 

 

5.

Budowa oświetlenia ulicznego w m:

2005-2006

76 710

16 710

60 000

60 000

 

 

 

A/

Pasieczniki Duże, Wasilkowo

2005-2006

40 000

10 000

30.000

30.000

 

 

 

B/

Dubiny- ul.Torowa i ul.Nowa, Postołowo - kolonia,

2005-2006

36 710

6 710

30.000

30.000

 

 

 

6.

Zakupy inwestycyjne

2006-2006

15 406

 

15 406

15 406

 

 

 

 

Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

2006

15 406

 

15 406

15 406

 

 

 

 

RAZEM:

 

20 455 584

1 976 048

7 109 764

951 873

4 647 946

99 645

1 410 300

* dotacja zostanie wprowadzone do planu budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przyznaniu

** pożyczki zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji o przyjęciu projektu do realizacji.

 

                          Przewodniczący Rady

 

                            Jan Grygoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-01-20

Modyfikujący: Barbara Ostapczuk

Data modyfikacji: 2006-01-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-01-20