Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXII/185/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Plan rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok

 

Nazwa jednostki

Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2006 r.

Plan dochodów na 2006 rok

Plan wydatków na 2006 rok

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.

1

2

3

4

5

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

1 500

16 690

17 540

650

Publiczne Gimnazjum w Dubinach

2 993

48 914

49 204

2 703

Razem:

4 493

65 604

66 744

3 353

 

Przewodniczący Rady

 Jan Grygoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-01-20

Modyfikujący: Barbara Ostapczuk

Data modyfikacji: 2006-01-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-01-20