Załącznik 8B
do Uchwały Nr XXXII/185/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

ZESTAWIENIE DOTACJI Z BUDZETU NA REALIZOWANIE
ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

Lp.

Dział rozdział paragraf

Opis zadania

Przeznaczenie dotacji

Planowana kwota dotacji

1

600

60014

2320

Działalność w zakresie poprawy przejezdności dróg

Asfaltowanie drogi powiatowej od drogi Hajnówka – Białystok do Borysówki

30 000

2

750

75023

2310

Remont budynku urzędu

Remont elewacji zewnętrznej i wymiana CO

47 442

1.        

754

75412

2320

Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego oraz sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce

Zakup samochodu Nissan PICKP oraz zakup sprzętu i wyposażenia

10 000

Ogółem:

87 442

  

 

Przewodniczący Rady

 Jan Grygoruk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-01-20

Modyfikujący: Barbara Ostapczuk

Data modyfikacji: 2006-01-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-01-20