Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XXXII/185/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

ZESTAWIENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

Lp.

Dział rozdział paragraf

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie za 2005 rok

Plan na 2006 rok

1.

 

Stan środków obrotowych na początek roku

10

10

2.

 

Wpływy ogółem

3 700

2 400

1)

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 700

2 400

 

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 700

2 400

a)

§ 069

- Gospodarcze korzystanie ze środowiska

3 600

2 395

b)

§ 092

- Odsetki bankowe

100

5

3.

 

Wydatki ogółem

3 700

2 400

1)

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 700

2 400

 

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 700

2 400

a)

§ 4210

- Sprzątanie świata

- Segregacja i selektywna zbiórka odpadów (zakup worków, itp.)

800

300

1 000

400

b)

§ 4300

- Porządkowanie wysypisk śmieci

2 600

1 000

4.

 

Stan środków na koniec roku (1+2+3)

10

10

Przewodniczący Rady

 

Jan Grygoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-01-20

Modyfikujący: Barbara Ostapczuk

Data modyfikacji: 2006-01-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-01-20