UCHWAŁA NR I / 1 / 06
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 22 listopada 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Hajnówka

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wybrać na Przewodniczącego Rady Gminy Hajnówka Pana Wiesława Józefa Komarewskiego.

§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad
Jan Grygoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-12-20

Modyfikujący: Barbara Ostapczuk

Data modyfikacji: 2006-12-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-12-20