Uchwały 2010 rok
    Sesja I:

Uchwała Nr I / 1 / 10 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Hajnówka
Uchwała Nr I / 2 / 10 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Hajnówka
Uchwała Nr I / 3 / 10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hajnówka
Uchwała Nr I / 4 / 10 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Hajnówka
Uchwała Nr I / 5 / 10 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie wyboru członków Komisji Opieki Społecznej, Kultury,Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Hajnówka
Uchwała Nr I / 6 / 10 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów oraz członków rad sołeckich.

    Sesja II:

Brak

    Sesja III:

Uchwała Nr III / 7 / 10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Uchwała Nr III / 8 / 10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2011 – 2018
Uchwała Nr III / 9 / 10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2011.
Uchwała Nr III / 10 / 10 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała Nr III / 11 / 10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
Uchwała Nr III / 12 / 10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce
Uchwała Nr III / 13 / 10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/183/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr III / 14 / 10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/196/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr III / 15 / 10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Wsi Lipiny”

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Ostapczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-01-03

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-01-03

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-01-03