UCHWAŁA NR VIII / 34 /11
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zgłoszenia kandydata na członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej

Na podstawie art.15 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55 poz. 577, Nr 154 poz. 1800; z 2002r. Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 149 poz. 1454; z 2004 r. Nr 273 poz. 2703; z 2005r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 249 poz. 2104; z 2009r. Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 238 poz. 1578) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ l. Zgłasza się kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku profesora Leonarda Etela.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy - Mikołaj Kondraciuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-06-14

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-06-14

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-06-14