2015 Informacja - losowanie składów komisji

 

Informacja

Na podstawie art.182 §7 Kodeksu Wyborczego (Dz.U. Nr 21 poz.112 z pózn. zm) i § 8 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

oraz do Parlamentu Europejskiego Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345 z pózn.zm.)

Wójt Gminy Hajnówka podaje do publicznej wiadomości, iż losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 5 października  2015r. ( poniedziałek ) o godz. 10.00
Numery obwodów objętych losowaniem:

 

  1. Nr I z siedzibą w Zespole Szkół w Dubinach,Nr II z siedzibą w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach,

  2. Nr III z siedzibą w Nowosadach,

  3. Nr IV z siedzibą w Nowokorninie,

  4. Nr V z siedzibą w Nowoberezowie,

  5. Nr VI z siedzibą w Mochnatem,

  6. Nr VII z siedzibą w Orzeszkowie.

Miejsce losowania – Urząd Gminy Hajnówka pok.36, I piętro.

Hajnówka, dnia 02.10.2015r.    

 

                                                                                               Wójt Gminy Hajnówka

     Lucyna Smoktunowicz

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-12-27

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2015-10-02

Data modyfikacji: 2018-12-27

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2015-10-02