1. Zarządzenie Nr 183 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 2. ZARZĄDZENIE NR 184 / 13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka
 3. Zarządzenie Nr 185/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka
 4. Zarządzenie Nr 186/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 5. Zarządzenie Nr 187/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie zmian regu;aminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy Hajnówka
 6. Zarządzenie Nr 188/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro
 7. Zarządzenie Nr 189/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV keartał 2012 roku
 8. Zarządzenie Nr 190/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 luytego 2013 roku w sprawie sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2012
 9. Zarządzenie Nr 191/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 luytego 2013 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
 10. Zarządzenie Nr 192/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 luytego 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Hajnówka
 11. Zarządzenie Nr 193/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 luytego 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok
 12. Zarządzenie Nr 194/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej
 13. Zarządzenie Nr 195/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
 14. Zarządzenie Nr 196/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 15. Zarządzenie Nr 197/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie zasad organizacji pracy na rok szkolny 2013/2014 dla szkół prowadzonych przez Gminę Hajnówka
 16. Zarządzenie Nr 198/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
 17. Zarządzenie Nr 199/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rektrutacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka
 18. Zarządzenie Nr 200/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rektrutacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka
 19. Zarządzenie Nr 201/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stalego dyżuru Wójta Gminy Hajnówka w staniach gotowości obronnej państwa
 20. Zarządzenie Nr 202/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki
 21. Zarządzenie Nr 203/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zamian w budżecie gminy na 2013 rok
 22. Zarządzenie Nr 204/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia upoważnienia pracownika do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Hajnówka
 23. Zarządzenie Nr 205/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia upoważnienia pracownika do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Hajnówka
 24. Zarządzenie Nr 206/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Hajnówka
 25. Zarządzenie Nr 207/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2013 roku
 26. Zarządzenie Nr 208/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie hminy na 2013 rok
 27. Zarządzenie Nr 209/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Chytra
 28. Zarządzenie Nr 210/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 29. Zarządzenie Nr 211/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 30. Zarządzenie Nr 212/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej
 31. Zarządzenie Nr 213/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Kierownikowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka
 32. Zarządzenie Nr 214/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 33. Zarządzenie Nr 215/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Hajnówka
 34. Zarządzenie Nr 216/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2013 roku
 35. Zarządzenie Nr 217/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych osobowych w Urzędzie Gminy Hajnówka i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Urzędu Gminy Hajnówka
 36. Zarządzenie Nr 218/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 37. Zarządzenie Nr 219/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2013 roku
 38. Zarządzenie Nr 220 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Hajnówka
 39. Zarządzenie Nr 221 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzedzie Gminy Hajnówka
 40. Zarządzenie Nr 222 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
 41. Zarządzenie Nr 223 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
 42. Zarządzenie Nr 224 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
 43. Zarządzenie Nr 225 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia tabel norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i środków higieny osobistej
 44. Zarządzenie Nr 226 /13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 sierpnia 2013 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
 45. Zarządzenie Nr 227 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 46. Zarządzenie Nr 228 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 6 września 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
 47. Zarządzenie Nr 229 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 6 września 2013 roku w sprawie określenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy
 48. Zarządzenie Nr 230 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 6 września 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu Urzędu Gminy Hajnóka
 49. Zarządzenie Nr 231 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 6 września 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Hajnówka
 50. Zarządzenie Nr 232 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 51. Zarządzenie Nr 233 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 września 2013 roku w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania w Gminie Hajnówka (SWO)
 52. Zarządzenie Nr 234 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 września 2013 roku w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej
 53. Zarządzenie Nr 235 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 1 października 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Hajnówka
 54. Zarządzenie Nr 236 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22 października 2013 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2013 roku
 55. Zarządzenie Nr 237 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22 października 2013 roku w sprawie ustalenia zakresu zadań zastępcy Wójta Gminy Hajnówka
 56. Zarządzenie Nr 238 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 57. Zarządzenie Nr 239 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 58. Zarządzenie Nr 240 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 59. Zarządzenie Nr 241 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 60. Zarządzenie Nr 242 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2014-2023
 61. Zarządzenie Nr 243 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok
 62. Zarządzenie Nr 244 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 63. Zarządzenie Nr 245 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
 64. Zarządzenie Nr 246 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 65. Zarządzenie Nr 247 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzedzie Gminy Hajnówka, Gminnym Ośrodku Kultury w Dubinach i Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubinach
 66. Zarządzenie Nr 248 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych
 67. Zarządzenie Nr 249 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie powłania Komisji Inwentatyzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy i jednostek podległych
 68. Zarządzenie Nr 250 / 13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-02-04

Data modyfikacji: 2015-12-15

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-02-04