Zarządzenia 2012 rok

Zarządzenie Nr 97/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Hajnówka
Zarządzenie Nr 98/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2012 rok
Zarządzenie Nr 99/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2012 roku
Zarządzenie Nr 100/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 101/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu przy używaniu przez pracowników do celów podróży służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy
Zarządzenie Nr 102/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 luty 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zarządzenie Nr 103/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi komunalnego charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urzadzeń uzytaczności publicznej Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 104/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22 luty 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 105/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2011 rok
Zarządzenie Nr 106/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawiezmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 107/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Dubinach
Zarządzenie Nr 108/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 109/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
Zarządzenie Nr 110/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Hajnówka programów komputerowych do prowadzenia ksiegowości budżetowej i podatkowej
Zarządzenie Nr 111/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dubinach
Zarządzenie Nr 112/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie zadad oraganizacji pracy na rok szkolny 2012/2013 dla szkół prowadzonych przez Gminę Hajnówka
Zarządzenie Nr 113/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
Zarządzenie Nr 114/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 115/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 116/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Dubinach
Zarządzenie Nr 117/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 118/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 119/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 120/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dubinach
Zarządzenie Nr 121/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2012 roku
Zarządzenie Nr 122/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 123/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 124/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 125/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego neruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 126/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 127/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 128/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 129/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z wprowadzaniem wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Zarządzenie Nr 130/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Dubinach
Zarządzenie Nr 131/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 132/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 133/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 134/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 135/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Zarządzenie Nr 136/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 137/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali i budynków mieszkalnych oraz lokali socjalnych
Zarządzenie Nr 138/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I połrocze 2012 roku
Zarządzenie Nr 139/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2012 roku
Zarządzenie Nr 140/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych
Zarządzenie Nr 141/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany systemu funkcjonowania i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka, Gminnym Ośrodku Kultury w Dubinach i Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubinach
Zarządzenie Nr 142/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 143/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 144/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 145/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie wynaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Szkół w Dubinach w czasie jego nieobecności
Zarządzenie Nr 146/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokroninie w czasie jego nieobecności
Zarządzenie Nr 147/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia upoważnienia do podpisywania pism
Zarządzenie Nr 148/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 149/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 3 września 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Dubinach
Zarządzenie Nr 150/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka i Dyrektorowi Szkoły podstawowej w Dubinach
Zarządzenie Nr 151/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 3 września 2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy
Zarządzenie Nr 152/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 wrzesnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 153/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 154/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 września 2012 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gminnych
Zarządzenie Nr 155/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 156/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 157/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 159/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 października 2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 160/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 października 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 161/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 162/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2012 roku
Zarządzenie Nr 163/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 164/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 165/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: powołania komisji do likwidacji środków trwałych w użytkowaniu, przedmiotów małocennych
Zarządzenie Nr 166/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 167/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.
Zarządzenie Nr 168/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2013-2023
Zarządzenie Nr 169/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok
Zarządzenie Nr 170/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 172/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Zarządzenie Nr 173/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-06-12

Data modyfikacji: 2012-12-10

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-06-12