Rok 2007

 1. Zarządzenie Nr 1 / 06 z dnia 05 grudnia 2006r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał.

 2. Zarządzenie Nr 2 / 06 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał.

 3. Zarządzenie Nr 3 / 06 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 4. Zarządzenie Nr 4 / 07 z dnia 11 stycznia 2007r. w sprawie zmiany zarządzenia.

 5. Zarządzenie Nr 5 / 07 z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych na 2007 rok.

 6. Zarządzenie Nr 6 / 07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 7. Zarządzenie Nr 7 / 07 z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2006 roku.

 8. Zarządzenie Nr 8 / 07 z dnia 22 luty 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał.

 9. Zarządzenie Nr 9 / 07 z dnia 05 marca 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

 10. Zarządzenie Nr 10 / 07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie realizacji zadań obronnych w roku 2007.

 11. Zarządzenie Nr 11/ 07 z dnia 06 marca 2007r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2006 rok.

 12. Zarządzenie Nr 12/ 07 z dnia 06 marca 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2006 rok.

 13. Zarządzenie Nr 13 / 07 z dnia 26 marca 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał.

 14. Zarządzenie Nr 14 / 07 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 15. Zarządzenie Nr 15 / 07 z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał.

 16. Zarządzenie Nr 16 / 07 z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka.

 17. Zarządzenie Nr 17 / 07 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 18. Zarządzenie Nr 18 / 07 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2007 roku.

 19. Zarządzenie Nr 19 / 07 z dnia 15 maja 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał.

 20. Zarządzenie Nr 20 / 07 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 21. Zarządzenie Nr 21 / 07 z dnia 15 maja 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał.

 22. Zarządzenie Nr 22 / 07 z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 23. Zarządzenie Nr 23 / 07 z dnia 16 lipca 2007r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2007r.

 24. Zarządzenie Nr 24 / 07 z dnia 16 lipca 2007r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2007r.

 25. Zarządzenie Nr 25 / 07 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.

 26. Zarządzenie Nr 26/07 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka.

  27. Zarządzenie Nr 27 / 07 z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

  28. Zarządzenie Nr 28 / 07 z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2007 roku.

  29. Zarządzenie Nr 29 / 07 z dnia 09 sierpień 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał.

  30. Zarządzenie Nr 30 / 07 z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

  31. Zarządzenie Nr 31 / 07 z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

  32. Zarzadzenie Nr 32 / 07 z dnia 27 września 2007r. w sprawie powołania osobowych składów obwodowych komisji wyborczych.

  33. Zarzadzenie Nr 33 / 07 z dnia 28 września 2007r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Hajnówka.

  34. Zarządzenie Nr 34 / 07 z dnia 30 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

  35. Zarządzenie Nr 35 / 07 z dnia 31 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

  36. Zarządzenie Nr 36 / 07 z dnia 31 października 2007r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2007 roku.

  37. Zarządzenie Nr 37 / 07 z dnia 06 listopada 2007r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok.

  38. Zarządzenie Nr 38 / 07 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka.

  39. Zarządzenie Nr 39 / 07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał.

  40. Zarządzenie Nr 40 / 07 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

  41. Zarządzenie Nr 41 / 07 z dnia 03 grudnia 2007r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka.

   

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-04-04

Data modyfikacji: 2007-12-27

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-04-04