Zarządzenia 2008 rok

1. Zarządzenie Nr 45/08 z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka.

2. Zarządzenie Nr 46/08 z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3. Zarządzenie Nr 47/08 z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie.

4. Zarządzenie Nr 48/08 z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubinach.

5. Zarządzenie Nr 49/08 z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowokorninie.

6. Zarządzenie Nr 50/08 z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Dubinach.

7. Zarządzenie Nr 51/08 z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia pełnomocnictwa kierownikowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych Gminy Hajnówka.

8. Zarządzenie Nr 52/08 z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

9. Zarządzenie Nr 53/08 z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

10. Zarządzenie Nr 54/08 z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

11. Zarządzenie Nr 55/08 z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

12. Zarządzenie Nr 56/08 z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

13. Zarządzenie Nr 57/08 z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka.

14. Zarządzenie Nr 58/08 z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i  wydatków budżetowych na 2008 rok.

15. Zarządzenie Nr 59/08 z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

16. Zarządzenie Nr 60/08 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w roku 2008.

17. Zarządzenie Nr 61/08 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

18. Zarządzenie Nr 62/08 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2007 roku.

19. Zarządzenie Nr 63/08 z dnia 25 luty 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2007 rok.

20. Zarządzenie Nr 64/08 z dnia 28 luty 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

21. Zarządzenie Nr 65/08 z dnia 29 luty 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

22. Zarządzenie Nr 66/08 z dnia 05 marca 2008r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnię iłów i zakład ceramiki budowlanej na gruntach wsi Trywieża określonego uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XIII/75/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

23. Zarządzenie Nr 67/08 z dnia 05 marca 2008r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka (obejmującej część terenów w obrębie gruntów wsi Trywieża) określonej uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XIII/74/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

24. Zarządzenie Nr 68/08 z dnia 05 marca 2008r. w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie.

25. Zarządzenie Nr 69/08 z dnia 17 marca 2008r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2007 rok.

26. Zarządzenie Nr 70/08 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał.

27. Zarządzenie Nr 71/08 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

28. Zarządzenie Nr 72/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

29. Zarządzenie Nr 73/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2008 r. 

30. Zarządzenie Nr 74/08 z dnia 28 maja 2008r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał.

31. Zarządzenie Nr 75/08 z dnia 30 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

32. Zarządzenie Nr 76 / 08 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

33. Zarządzenie Nr 77 / 08 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka

34. Zarządzenie Nr 78 / 08 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku

35. Zarządzenie Nr 79 / 08 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku

36. Zarządzenie Nr 80 / 08 z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka

37. Zarządzenie Nr 81 / 08 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku

38. Zarządzenie Nr 82 / 08 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2008 roku

39. Zarządzenie Nr 83 / 08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

40. Zarządzenie Nr 84 / 08 z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

41. Zarządzenie Nr 85 / 08 z dnia 30 wrzesnia 2008 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

42. Zarządzenie Nr 86 / 08  z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powierzenia pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie

43. Zarządzenie Nr 87 / 08 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

44. Zarządzenie Nr 88 / 08 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka.

45. Zarządzenie Nr 89 / 08 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

46. Zarządzenie Nr 90 / 08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

47. Zarządzenie Nr 91 / 08 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

48. Zarządzenie Nr 92 / 08 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

49. Zarządzenie Nr 93 / 08 z dnia 09 października 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka.

50. Zarządzenie Nr 94 / 08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

51. Zarządzenie Nr 95 / 08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2008 roku

52. Zarządzenie Nr 96 / 08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok

53. Zarządzenie Nr 97 / 08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

54. Zarządzenie Nr 98 / 08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

55. Zarządzenie Nr 99 / 08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

56. Zarządzenie Nr 100 / 08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

57. Zarządzenie Nr 101 / 08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009 w Gminie Hajnówka

 

 

 

 

 

 


Metryka strony

Udostępniający: Inspektor ds obsługi Rady - Barbara Ostapczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2008-03-17

Data modyfikacji: 2009-02-16

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2008-03-17