Zarządzenia 2009 rok

 

Zarządzenie Nr 104 / 09 z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji i wykonania zadań obronnych w 2009 rok
Zarządzenie Nr 105 / 09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Zarządzenie Nr 106 / 09 z dnia z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 107 / 09 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 108 / 09 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 109 / 09 z dnia 9 luty 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 110 / 09 z dnia 17 luty 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 111 / 09 z dnia 17 luty 2009 r. w sprawie organizacji i wykonania zadań obrony cywilnej w 2009 rok
Zarządzenie Nr 112 / 09 z dnia 27 luty 2009 r. w sprawie powierzenia pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie
Zarządzenie Nr 113 / 09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 114 / 09 z dnia 27 luty 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Zarządzenie Nr 115 / 09 z dnia 27 luty 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2008 rok
Zarządzenie Nr 116 / 09 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
Zarządzenie Nr 117 / 09 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 118 / 09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 119 / 09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 120 / 09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Zarządzenie Nr 121 / 09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2008 rok
Zarządzenie Nr 122 / 09 z dnia 09 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 123 / 09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2009 roku
Zarządzenie Nr 124 / 09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Zarządzenie Nr 125 / 09 z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania osobowych składów obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 127 / 09 z dnia 31 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Zarządzenie Nr 128 / 09 z dnia 31 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie
Zarządzenie Nr 129 / 09 z dnia 31 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokorninie
Zarządzenie Nr 130 / 09 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Zarządzenie Nr 131 / 09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 132 / 09 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 133 / 09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Zarządzenie Nr 134 / 09 z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 135 / 09 z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 136 / 09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
Zarządzenie Nr 137 / 09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2009 roku
Zarządzenie Nr 138 / 09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku
Zarządzenie Nr 139 / 09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku
Zarządzenie Nr 140 / 09 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Zarządzenie Nr 141 / 09 z dnia 1 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Zarządzenie Nr 142 / 09 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 143 / 09 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie
Zarządzenie Nr 144 / 09 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokorninie
Zarządzenie Nr 145 / 09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 146 / 09 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 147 / 09 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 148 / 09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Zarządzenie Nr 149/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2009 roku
Zarządzenie Nr 150/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 151/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Zarządzenie Nr 152/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowokorninie.
Zarządzenie Nr 153/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 154/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 155/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Zarządzenie Nr 156/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 157/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Gierasimiuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-02-16

Data modyfikacji: 2010-04-13

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-02-16