Zarządzenia 2010 rok

Zarządzenie Nr 158/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówk
Zarządzenie Nr 159/10 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Zarządzenie Nr 160/10 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2010 rok
Zarządzenie Nr 161/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 162/10 z dnia 1 luty 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2009 rok
Zarządzenie Nr 163/10 z dnia 12 luty 2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 164/10 z dnia 24 luty 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
Zarządzenie Nr 165/10 z dnia 24 luty 2010 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2010 r.
Zarządzenie Nr 166/10 z dnia 25 luty 2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 167/10 z dnia 26 luty 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 168/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 169/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 170/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Zarządzenie Nr 171/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 172/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2010 r.
Zarządzenie Nr 173/10 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 174/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 175/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Zarządzenie Nr 176/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania osobowych składów obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 177/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 178/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 179/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
Zarządzenie Nr 180/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
Zarządzenie Nr 181/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 182/10 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2010 r.
Zarządzenie Nr 183/10 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2010 r.
Zarządzenie Nr 184/10 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2010 r.
Zarządzenie Nr 185/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 186/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 rok
Zarządzenie Nr 187/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 188/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 189/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 190/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Zarządzenie Nr 191/10 z dnia 1 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
Zarządzenie Nr 192/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 193/10 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 194/10 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2010 r.
Zarządzenie Nr 195/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 196/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 197/10 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2011 – 2018
Zarządzenie Nr 198/10 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 199/10 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom gminy Hajnówka na usuwanie azbestu na lata 2011-2012, w ramach zadania „Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest”
Zarządzenie Nr 200/10 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 1/10 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Zarządzenie Nr 2/10 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 3/10 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Ostapczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-04-13

Data modyfikacji: 2011-02-01

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-04-13