Informacje bieżące

Informacje bieżące

Hajnówka 21.12.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Hajnówka


Hajnówka 05.12.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

 

Ocena jakości wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Nowoberezowo


Hajnówka 26.10.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Białowieża


Hajnówka 28.09.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakośći wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Orzeszkowo


Hajnówka 05.10.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Białowieża


Hajnówka 28.08.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Nowoberezowo


Hajnówka 28.08.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Hajnówka


Hajnówka 03.07.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakośći wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Orzeszkowo


Hajnówka 25.05.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia dla ludzi z wodociągu NowoberezowoHajnówka 06.11.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka


Hajnówka 05.04.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo


Hajnówka 21.03.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

 

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża


Hajnówka 12.03.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Nowoberezowo


Hajnówka 31.01.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo


Hajnówka 31.01.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spozycia dla ludzi z wodociągu NowoberezowoHajnówka 29.11.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża


Hajnówka 06.11.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka


Hajnówka, dnia 07.11.2017r.

IP.7234.105.2017

INFORMACJA

Wójt Gminy Hajnówka zaprasza na zebranie, które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach, ul. Główna 116, 17-200 Hajnówka w dniu 28.11.2017r. o godzinie 1100.

Tematem zebrania będzie omówienie koncepcji projektu przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach, przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 108567B Dubiny – Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej nr 108574B i ul. Nowej nr 108527B w Dubinach a także przebudowy drogi gminnej (część ulicy Łąkowej) ozn. nr geod. 521/9 i 522/13 w Dubinach.

W ramach realizacji w/w zadania inwestycyjnego zostanie wykonane:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- odwodnienie drogi za pomocą rowów oraz kanalizacji deszczowej,

- zjazdy z drogi na posesje do jej przylegające, jeśli nie ma możliwości innego dojazdu.

W trakcie zebrania projektant firmy TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych, Piotr Szydłowski, ul. Modlińska 6/103, 03-2016 Warszawa przedstawi rozwiązania koncepcyjne dla w/w zadania inwestycyjnego. Osoby uczestniczące w zebraniu będą mogły zadawać pytania oraz wnosić własne uwagi i wnioski co do proponowanej koncepcji projektu. Na zebraniu będzie można również ustalić dokładną lokalizację zjazdu z drogi na działki prywatne.

Prosimy o wzięcie udziału w zebraniu.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Sprawę prowadzi Andrzej Golonko tel. 85 6822756


INFORMACJA

Wójt Gminy Hajnówka informuje właścicieli gruntów o nie przyjmowanie odpadów niewiadomego pochodzenia (osady ściekowe) jako nawóz na grunty orne.

Należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • źródło pochodzenia nawozu (osadu ściekowego),
  • badania nawozu,
  • badania gruntu,
  • obowiązek ustalenia dawki nawozu na grunt.

Komunalne osady ściekowe (zgodnie z ustawą o odpadach) - to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych;

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych – to rozprowadzanie komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi lub wprowadzanie ich do gleby.

Zasady stosowania komunalnych osadów ściekowych reguluje:

  1. ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz.21). Szczegółowe informacje związane ze stosowaniem osadów ściekowych zawiera art. 96 ustawy o odpadach,
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 w sprawie komunalnych osadów ściekowych, m.in.: zgodnie z 2 ust. 1 pkt. 1, 2, 3a, § 3ust. 1, 3, § 6 ust. 2.

W przypadku wątpliwości co pochodzenia stosowanego nawozu na polach uprawnych można skontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku w celu uzyskania informacji w tej sprawie.

Wójt Gminy Hajnówka
Pani Lucyna Smoktunowicz


Hajnówka 22.09.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo


Hajnówka 15.09.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo


Hajnówka 24.08.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka


Hajnówka 26.07.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo


Hajnówka 19.06.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo


Hajnówka 02.06.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża


Hajnówka 26.05.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo


Hajnówka 18.05.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z ujęcia Krynoczka


Hajnówka 18.05.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka


Hajnówka 10.03.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka


Hajnówka 02.03.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża


Hajnówka 17.02.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo


Hajnówka 09.01.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Hajnówka


Hajnówka 01.12.2016

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowoberezowo

 


Hajnówka 30.11.2016

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Bialowieża

 


Hajnówka 14.10.2016

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu miejskim Hajnówka


Hajnówka 27.09.2016

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo


Hajnówka 22.09.2016

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo


 

I N R O R M A C J A

o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego

Komisja Inwentaryzacyjna, powołana Uchwałą Nr XXVII/143/13 Rady Gminy Hajnówka z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej informuje, iż w dniu 12.08.2016r. został wyłożony do publicznego wglądu na okres 30 dni spis inwentaryzacyjny nieruchomości – dot. działki nr geod. 21 obr. 18 Postołowo - stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy Hajnówka. Dla powyższej nieruchomości zostanie złożony wniosek do Wojewody o potwierdzenie prawa własności na rzecz Gminy Hajnówka.

Szczegółowych informacji o nieruchomości ujętej w spisie inwentaryzacyjnym można uzyskać w tut. Urzędzie, pok. Nr 37 lub pod numerem telefonu 85 682 27 56.

Hajnówka, dnia 12.08.2016r.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

Marzena Ostapczuk


 

Wójt Gminy Hajnówka informuje

że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania / Dz. U. Nr 142, poz. 1161/

przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz, sprzętu.

 Kandydatem na stanowisko rzeczoznawcy może być osoba, która:

- posiada wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub ukończyła studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub posiada co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub ukończyła co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach rolniczych i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub  ukończyła  zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym;

- ma miejsce zamieszkania na terenie gminy Hajnówka;

- złoży wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien posiadać wiedzę praktyczną w tym zakresie.

Z wnioskiem o powołanie na rzeczoznawcę mogą wystąpić również : sołtys, izba rolnicza, związek zawodowy rolników, organizacja społeczno-zawodowa rolników, izba gospodarcza  o zasięgu krajowym utworzona np. przez grupy producentów rolnych i ich związki lub też grupa producentów rolnych i ich związek.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4 280,39 zł). Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka,
w terminie do 19 sierpnia 2016 r.

Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę powinien zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji, informację o wykształceniu. Do wniosku należy dołączyć: kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym (jeżeli jest wymagane), oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi (jeżeli jest wymagane). Wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.gmina-hajnowka.pl w zakładce Aktualności oraz w sekretariacie i w pok. nr 37 Urzędu Gminy Hajnówka.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 682 27 56.

Wójt Gminy Hajnówka

Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę


Hajnówka 2016.06.20

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo


POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo


POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Hajnówka 2016.02.26

HK.4410.l0.2016

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art.12 ust.l ustawy z dnia 7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz.139 z późn.zm.), w związku ze sprawozdaniami Nr 1196/02/2016/F/l, Nr 1196/02/2016/M/l, Nr 1197/02/2016/F/l, Nr 1197/02/2016/M/l z przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych próbki wody pobranej w stacji uzdatniania wody oraz próbki wody z sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża ul. Sportowa 1, pobranych do badania w dniu 19.02.2016r. w ramach kontroli wewnętrznej administratora

stwierdza, że

próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce na podstawie wykonanych badań stwierdza, że woda z wodociągu Białowieża jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Hajnówce
Nina Trendowska

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 10

Tel. 856822809 ; fax. 856822989; e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Hajnówka, dnia 28. 01.2016r.

Nr HK.4410.1.2016

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Hajnówka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art.12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.), w związku ze sprawozdaniami Nr LPW.9051.20.2016.131.21, LPW.9051.20.2016.96.22, PW.9051.20.2016.97.23, LPW.9051.20.2016.98.24, LM.9051.19.2016.62.29, LM.9051.19.2016.63.30, LM.9051.19.2016.64.31, LM.9051.19.2016.65.32 z przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych 4 próbek wody, pobranych do badania dnia 12.01.2016r. w stacji uzdatniania wody i 3 stałych punktach monitoringowych w sieci: Hajnówka ul. Nowowarszawska 20, ul. 11 Listopada 20 oraz w miejscowości Dubiny ul. Główna 1 B

stwierdza, że

próbki wody w stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015r. poz. 1989 ).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, że woda w wodociągu miejskim Hajnówka jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Hajnówce
Nina Trendowska

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.

 


INFORMACJA

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 z póź. zm.) Wójt Gminy Hajnówka informuje wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Hajnówka o możliwości wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Gminy Hajnówka w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2016 roku.

Opinie o programie można składać w następujący sposób:

  1. Składanie opinii na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka, w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłanie pocztą,

  2. Składanie opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@gmina-hajnowka.pl oraz faksem na nr 85 682-46-12.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust.7 wyżej wymienionej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia, tj, do dnia 5 lutego 2016. Nie wydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

Treść projektu uchwały znajduje się w pokoju 44.

Wójt Gminy Hajnówka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Piotr Chilimoniuk

Data wytworzenia: 2009-02-05

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2018-12-27

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2005-01-24