Obwieszczenia 2023

 

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 13.12.2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

BI.RUZ.4210.72.2023.AN - Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 04.12.2023r.

GK.6621.249.15.2023 Decyzja Starosty Powiatowego w Hajnówce z dnia 23.11.2023r.

AB-IV.746.1.6.2023.KL Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 14.11.2023r.

B.6733.2.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Narewka z dnia 19.10.2023r.

BI.RUZ.4210.72.2023.AN - Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 20.10.2023r.


Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Decyzją z dnia 09.10.2023 r. znak sprawy: LU.RZT.70.46.2023 zatwierdziło taryfy tj. ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Hajnówka i gminy wiejskiej Hajnówka, dla mieszkańców korzystających z wodociągu miejskiego Hajnówka i odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w mieście Hajnówka.

 

Decyzja: LU.RZT.70.46.2023 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie  z dnia 09.10.2023r.


Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 09.10.2023r.

Obwieszczenie AB-IV.746.1.6.2023.KL Wojewody Podlaskiego z dnia 26.09.2023r.

Obwieszczenie AB-I.7820.2.2.2023.MB Wojewody Podlaskiego z dnia 22.08.2023r.

Obwieszczenie B.6733.2.2023.MS Wójta Gminy Narewka z dnia 18.08.2023r.

Obwieszczenie LU.ZUZ.2.4210.189.2023.MN Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 11.08.2023r. - w załączniku

Obwieszczenie AB-I.7820.6.5.2022.KS Wojewody Podlaskiego z dnia 27 lipca 2023r.

Decyzja GK.6621.249.10.2023 Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dnia 14 lipca 2023r.

Obwieszczenie BI.RUZ.4210.46.2023.MK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie z dnia 14.07.2023r.

Obwieszczenie BI.ZUZ.2.4210.189.2023.MN Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26.06.2023r.

Obwieszczenie AB-I.7820.6.5.2022.IA Wojewody Podlaskiego z dnia 13 czerwca 2023r.

Obwieszczenie AB-I.7820.6.5.2022.KS Wojewody Podlaskiego z dnia 12 czerwca 2023r.

Obwieszczenie AB-IV.746.1.2.2023.KL Wojewody Podlaskiego z dnia 07 czerwca 2023r.

Obwieszczenie AB-IV.746.1.2.2023.KL Wojewody Podlaskiego z dnia 16 maja 2023r.

Obwieszczenie IP.7011.1.2022 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2022r.

Obwieszczenie IP.7011.1.2022 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2022r.

Obwieszczenie AB-I.7820.6.5.2022.KS Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 marca 2023r.

Obwieszczenie WOOŚ.4210.18.2016.DK Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 14 marca 2023r.

Decyzja GK.6621.11.30.2022 Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dnia 30 stycznia 2023 roku

Obwieszczenie BI.ZUZ.2.4210.192.2022.BW Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25.01.2023r.

Obwieszczenie LU.ZUZ.2.4210.116.2022.MN Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 136.01.2023r.

Obwieszczenie RGP.6220.26.2021 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 12.01.2023r.

Decyzja GK.6621.11.29.2022 Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dnia 3 stycznia 2023r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

Data wytworzenia: 2023-01-03

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data modyfikacji: 2023-12-15

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2023-01-09